Nie żyje znany polski biskup i misjonarz. Zmarł w Wielkanoc

W niedzielne popołudnie, 1 kwietnia 2024 roku, świat obiegła smutna wiadomość o śmierci biskupa Zbigniewa Tadeusza Kusego, franciszkanina pochodzącego z Cieszyna. Ten niezwykły duchowny, który większość swojego życia poświęcił pracy misyjnej w Afryce, odszedł w wieku 72 lat w miejscowości Kaga-Bangoro w Republice Środkowoafrykańskiej.

Fot. Warszawa w Pigułce

Biskup Kusy urodził się 2 grudnia 1951 roku w Cieszynie. Swoją drogę zakonną rozpoczął w 1969 roku, wstępując do Zakonu Braci Mniejszych. Po złożeniu ślubów zakonnych w 1974 roku i przyjęciu święceń kapłańskich w 1976 roku, przez dwa lata pracował jako duszpasterz w Polsce. Następnie, w 1979 roku, wyjechał na misje do ówczesnego Zairu (obecnie Demokratyczna Republika Konga), gdzie spędził siedem lat. Po ukończeniu studiów w Paryżu, w 1989 roku rozpoczął pracę misyjną w Republice Środkowoafrykańskiej, której pozostał wierny aż do ostatnich dni swojego życia.

Biskup Zbigniew Tadeusz Kusy był znanym i szanowanym duchownym, którego posługa i oddanie sprawie ewangelizacji przyniosły wiele dobra lokalnym społecznościom w Afryce. Jego życie było świadectwem głębokiej wiary i miłości do bliźniego, a jego działalność misyjna na zawsze pozostanie w pamięci tych, którym pomagał.

Wiadomość o śmierci biskupa Kusego została przekazana przez diecezję bielsko-żywiecką, w której rozpoczął on swoją drogę kapłańską. Wspólnota diecezjalna oraz wszyscy, którzy mieli okazję spotkać biskupa na swojej drodze, zapamiętają go jako człowieka wielkiego serca, odwagi i poświęcenia.

W tych trudnych chwilach, myśli i modlitwy wiernych z Polski i całego świata kierują się ku pamięci tego niezwykłego kapłana. Jego duchowe i misyjne dziedzictwo będzie trwałym źródłem inspiracji dla przyszłych pokoleń misjonarzy, którzy zechcą pójść w jego ślady i nieść Ewangelię najbardziej potrzebującym.

Odejście biskupa Zbigniewa Tadeusza Kusego jest wielką stratą dla Kościoła i wszystkich, którym bliskie były wartości, jakie reprezentował. Jednak jego przykład i dzieło będą żyć dalej, inspirując innych do niesienia miłości i nadziei tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

Niezależny portal Warszawa w Pigułce. Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]