Niedługo wystartuje Lato w Mieście! Jakie atrakcje czekają na warszawiaków?

Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi kolejna edycja stołecznego programu „Lato w mieście”. Na dzieci, pozostające w letnie miesiące w Warszawie, jak co roku czekać będą liczne atrakcje m.in. sportowe, kulturalne i edukacyjne.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warszawa w Pigułce

Wakacyjne placówki edukacyjne
Już od poniedziałku, 27 czerwca, na wszystkie dzieci czekać będą atrakcje przygotowane w 132 wakacyjnych placówkach edukacyjnych (WPE). Czekają tam miejsca dla ponad 14 tysięcy dzieci.

WPE działać będą przez pięć roboczych dni tygodnia, od godz. 7.00-8.00 aż do 16.00-17.00. Zapewnią one opiekę najmłodszym uczniom, którzy będą przyprowadzani i odbierani przez rodziców lub opiekunów. Wakacyjne placówki edukacyjne w większości wypadków organizowane są w szkołach podstawowych.

Pobyt dziecka w WPE wiąże się jedynie z jedną opłatą – 7 zł. To cena wyżywienia. Każde dziecko przebywające w placówce codziennie otrzyma dwa posiłki, w tym jeden ciepły. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły mogą zostać zwolnieni z opłat również w wakacyjnych placówkach edukacyjnych. Wymagane jest jedynie przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia z macierzystej szkoły.

Wakacyjne placówki edukacyjne realizować będą m.in. zajęcia rekreacyjne, edukacyjne, muzyczne, plastyczne czy teatralne. Organizowane będą również aktywności poza placówkami, takie jak wyjścia do kina, lekcje muzealne, spektakle teatralne czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Udział we wszystkich tych aktywnościach jest bezpłatny.

Ofertę przygotowano również dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Uruchomionych zostanie 7 placówek w szkołach specjalnych, gdzie przygotowano miejsca dla 300 uczniów.

Wakacyjne zajęcia specjalistyczne
711 propozycji różnorodnych zajęć i warsztatów przygotowały szkoły, biblioteki czy domy kultury. Korzystać z nich będą mogli zarówno uczestnicy indywidualni jak i grupy zorganizowane. W tej liczbie nie zawierają się zajęcia sportowe organizowane w dzielnicowych i miejskich ośrodkach sportu i rekreacji. Zajęcia specjalistyczne przygotowane są dla około 3 tysięcy uczniów. Szczegóły: www.lato.warszawa.pl. Oferta zajęć specjalistycznych przeznaczona jest dla dzieci starszych i młodzieży, tj. do uczestników, którzy mogą poruszać się po Warszawie samodzielnie. Młodzież może korzystać z kilku propozycji zajęć w ciągu dnia.

Atrakcje edukacyjno-kulturalne „Lata w mieście”
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, aby wzbogacić ofertę programu „Lato w mieście” zorganizowało otwarty konkurs do którego zaprosiło szereg organizacji pozarządowych. Wyłonione projekty adresowane są do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dla grup dzieci z wakacyjnych placówek edukacyjnych. Szczegóły oferty w załączniku.

Sportowe „Lato w mieście”
„Lato w mieście” to także dużo ruchu na świeżym powietrzu. Na dzieci czeka w sumie 70 obiektów – miejskich i dzielnicowych ośrodków sportu i rekreacji, obiektów przyszkolnych, a w nich zajęcia na boiskach, w halach sportowych oraz na basenach (w tym 4 odkrytych).

Każdy z dzielnicowych ośrodków sportu przygotował ofertę zajęć, które w czasie wakacji pomogą młodym warszawiakom doskonalić umiejętności sportowe. W każdym z obiektów czekać będą nauczyciele WF-u i trenerzy, którzy będą nadzorować ćwiczenia. Nie zabraknie również zawodów, turniejów, konkursów i gier rekreacyjno-sportowych z których skorzystać będą mogli zarówno uczniowie z WPE, jak i uczestnicy indywidualni. Liczba miejsc, z uwagi na charakter imprez może być ograniczona.

Swoją ofertę przygotowało również Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA. Do dyspozycji młodych warszawiaków będzie w sumie 13 obiektów wchodzących w skład ośrodka. W tym roku na szczególną uwagę zasługują dwie atrakcje. Pierwszą z nich jest kolejka grawitacyjna na terenie Całorocznego Stoku Narciarskiego „Szczęśliwice”. Druga to Strefa Rekreacyjna przed Pałacem Kultury i Nauki, gdzie oprócz boisk do siatkówki, piłki nożnej i badmintona dostępna jest plaża. Od poniedziałku, 27 czerwca, odbywać się tam będą zajęcia z instruktorami – zarówno w godzinach rannych, jak i południowych. Udział grup możliwy będzie po uprzednim zgłoszeniu.

W większości obiektów obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc dla grup. W przypadku uczestników indywidualnych warto przed udaniem się do placówki zadzwonić i sprawdzić dostępność obiektu w wybranym terminie.

Amerykańskie Cool Globes w Warszawie
Warszawa stara się być coraz bardziej zielonym i ekologicznym miastem, dlatego jedną z letnich propozycji, nie tylko dla najmłodszych, jest możliwość zwiedzenia wystawy Cool Globes znajdującej się na północnym krańcu bulwaru Jana Karskiego. Ekspozycja 16 globów, których twórcy zwracają uwagę na zagrożenia klimatu dla Ziemi, to amerykańska inicjatywa ekologiczna, która przez 10 lat prezentowana była w miastach Stanów Zjednoczonych a także w Europie m.in. w Amsterdamie, Genewie, Kopenhadze, Marsylii. Warszawa jest pierwszym miastem w Polsce gdzie wystawa została zaprezentowana. Każdy z globów opatrzony jest w tabliczką informacyjną w języku polskim i angielskim opowiadająca o różnych zagadnieniach związanych z ekologią. Wystawę można oglądać do 3 sierpnia.

Bezpieczne wakacje
Komenda Stołeczna Policji przygotowała dla uczestników „Lata w mieście” specjalne zajęcia poświęcone bezpieczeństwu najmłodszych pt.: „Z borsukiem bezpieczniej”. Dzieci będą miały szansę zapoznać się z podstawowymi zasadami ruchu drogowego, bezpiecznego korzystania z Internetu, zachowywania w przypadku kontaktu z agresywnymi zwierzętami, osobami obcymi oraz korzystania z numeru alarmowego.

Specjalny program przygotowała również Straż Miejską m.st. Warszawy – „Wakacje ze Strażą Miejską”. Na szczególną uwagę zasługują zajęcia „Wakacyjni cykliści” prowadzone na terenie Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Sołtyka 8/10. Młodzi rowerzyście będą mieli szansę doskonalić technikę prowadzenia jednośladów pod okiem doświadczonych instruktorów, a także uzupełnić swoją wiedzę z zakresu przepisów prawa o ruchu drogowym. Strażnicy prowadzić będą także zajęcia w WPE korzystając z rowerowego toru przeszkód. W tym celu wykorzystywane będą elementy mobilnego miasteczka drogowego takie jak bramki, równoważnie, pochylnie i słupki. Uzupełnieniem ćwiczeń będzie oferta informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży dotycząca m.in. bezpiecznych zachowań podczas letniego wypoczynku, kontaktów z osobami nieznajomymi, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz informowania właściwych służb w nagłych sytuacjach. Dodatkowo młodzież będzie miała okazję zobaczyć specjalistyczny sprzęt oraz wyposażenie Straży Miejskiej podczas wizyt dzieci na oddziałach terenowych.

„Bądź bezpieczny latem w mieście” – piknik inaugurujący „Lato w mieście”
Uroczysta inauguracja programu „Lato w mieście” odbędzie się podczas pikniku „Bądź bezpieczny latem w mieście”, który odbędzie się we wtorek, 28 czerwca, w godz. 10.00-14.00 w Parku Agrykola (przy ul. Myśliwieckiej). Podczas pikniku służby mundurowe takie jak: Komenda Stołeczna Policji, Straż Miejska m.st. Warszawy, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie czy Żandarmeria Wojskowa zaprezentują swoje wysokospecjalistyczne pojazdy, którymi na co dzień wykonują swoje zadania. Na pikniku obecne będą również Fundacja Ochotnicza Grupa Ratownicza „OGRY”, ambasadorzy UL International oraz
Ele Taxi. Nie zbraknie również atrakcji sportowych. W tym roku zapewnią je UKS Fenix Warszawa oraz Legia Warszawa. Na dzieci czekać będą m.in. pokazy mieszanych sztuk walki, pokazy samoobrony, pokazowe zajęcia piłkarskie i wiele innych gier i zabaw sportowo-rekreacyjnych. Piknik przygotowały wspólnie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Edukacji, Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Stołeczna Estrada.

Imprezy dzielnicowe
Organizatorzy w dzielnicach przygotowują rożne formy atrakcyjnego spędzania czasu, zarówno dla dzieci korzystających z wakacyjnych placówek edukacyjnych jak i uczestników indywidualnych. Będą to m.in. zawody turnieje, spektakle, projekcje filmów czy różnego rodzaju konkursy. Szczegóły na stronach internetowych urzędów dzielnic.

Przejazdy komunikacją miejską i transport
Dzięki uchwale Rady m.st. Warszawy wszystkie placówki uczestniczące w programie otrzymują, za pośrednictwem koordynatorów, karty uprawniające do bezpłatnych przejazdów grup młodzieży środkami komunikacji miejskiej. Jak co roku stołeczny ratusz zorganizuje przewóz dzieci niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Finansowanie programu
Przewidywane koszty realizacji programu „Lato w mieście” w 2016 r. wyniosą ponad 7 mln zł. W skład tej kwoty wchodzą zarówno środki wydatkowane przez Biura Urzędu m.st. Warszawy ,dzielnice, jak i ośrodki sportu i rekreacji. Ponadto 450 tys. złz Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy wydatkowane będzie na atrakcje wyłonione w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych.

Dodatkowo 2,5 mln zł przeznaczone zostało na dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku wjazdowego dla dzieci i młodzieży z Warszawy – „Lato poza miastem”. Otwarty konkurs ofert przeprowadzony przez Biuro Edukacji dla organizacji pozarządowych pozwoli dofinansować wypoczynek wyjazdowy około 8500 dzieci i ponad 100 dzieci z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje na temat programu akcji można znaleźć na www.lato.warszawa.pl oraz www.um.warszawa.pl/lato

Atrakcje edukacyjno-kulturalne dla uczestników programu „Lato w mieście”.

 

Projekty organizacji pozarządowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjalnych:

 1. „Akademia sztuk dawnych – 1050 rocznica Chrztu Polski” warsztaty dla przyszłych studentów historii sztuki, historii, polonistyki i innych kierunków humanistycznych. Bazą i inspiracją zajęć jest wystawa czasowa w Zamku Królewskim pt. „Sacrum Poloniae Jubileum 966 – 2016”. Uczniowie będą uczestniczyć w wykładach, zwiedzać ekspozycje muzealne z przewodnikiem,
  a także zobaczą pracę działu konserwacji i działu naukowego Zamku. Dodatkowo młodzież będzie uczestniczyła w warsztatach umiejętności malarsko-rysunkowych starymi technikami, ale nadal używanymi przy konserwacji zabytków.
  W zajęciach, zaplanowanych w dniach od 18 do 22 lipca, będzie uczestniczyło ok. 40 uczniów. Zajęcia realizuje Fundacja ART. Więcej informacji
  na fundacjaartfreeart.pl

 

 1. „Letnia Szkoła Fizyki” – głównym celem zajęć w „Letniej Szkole Fizyki” jest zaprezentowanie zagadnień fizycznych z wykorzystaniem różnych form przekazu: wykładów, warsztatów w laboratoriach i w Pracowni Technik Pomiarowych oraz
  w Obserwatorium Astronomicznym UW w Ostrowiku. Zajęcia w „Letniej Szkole Fizyki” mogą być dla uczniów jedną z niewielu okazji do zrozumienia zależności łączących teorię fizyki z doświadczeniami. Zajęcia będą się odbywały w dniach 27 czerwca – 8 sierpnia. Jest to już 10. edycja tego projektu Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Więcej informacji na http://ptf.net.pl

 

 1. „Letnia Szkoła Chemii na Politechnice Warszawskiej” – propozycja
  dla uczniów gimnazjum, którzy podczas zajęć w laboratorium będą mieli możliwość zwiększenia umiejętności praktycznego wykorzystywania wiedzy teoretycznej. „Letnia Szkoła Chemii na Politechnice Warszawskiej” oferuje zainteresowanym tygodniowy cykl pięciogodzinnych zajęć laboratoryjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – KLATRAT: klatrat.org

 

 1. Młodzieżowa Akademia Teatralna im. Jana Machulskiego – to cykl warsztatów aktorskich, adresowanych do uczniów gimnazjów i liceów, oparty na technice dramy. W efekcie realizacji warsztatów powstanie spektakl teatralny, który obejrzą rodziny i grupy rówieśnicze uczestników, a także publiczność niezwiązna z uczestnikami. Więcej informacji na stronie Filmforum filmforum.pl

 

 1. „Lato z kajak polo” – oferta skierowana jest do gimnazjalistów i uczniów starszych klas szkół podstawowych. Zajęcia mają charakter szkółki kajakowej
  z elementami kajak polo. Zajęcia przeprowadzone będą na wodach Portu Czerniakowskiego, bazą lądową będzie teren ŻKT PTTK „Rejsy”. Więcej informacji na stronie Klubu Sportowego Powiśle kspowisle.pl.

 

Projekty organizacji pozarządowych dla uczniów szkół podstawowych, uczestników wakacyjnych placówek edukacyjnych programu „Lato w mieście”:

 1. „Zdobywamy Księżyc” –  Fundacja Edukacji Astronomicznej
 2. „Królewskie spacery … z MIECZEM i TARCZĄ” – Fundacja ART
 3. Pracownia Młodego Inżyniera II Edycja – Fundacja Nowoczesnej Edukacji”
 4. MiastoMania – Fundacja INCEPTIO
 5. „GraMY! – kreatywne warsztaty muzyczne” – Nowa Orkiestra Kameralna
 6. Pies w wielkim Mieście, Lato 2016 – Fundacja TPSW
 7. Wielkie tajemnice małych organizmów – biologiczne warsztaty laboratoryjne dla najmłodszych – Fundacja BioEdukacji
 8. Don Kichot dla dzieci – interaktywna wystawa i zabawy twórcze – Fundacja Edukacji, Wychowania oraz Rozwoju Regionalnego „Warsztat”
 9. Niezapomniane wakacje – Fundacja Rodzinna
 10. „Złota Kaczka na wakacje!” – Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „ZŁOTA KACZKA
 11. Granie na Rogu – Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci”
 12. Logiczne Lato – Stowarzyszenie „Rozwiń Się” Edukacja, Kultura, Sport
 13. Wielokulturowe Lato w Mieście  – Fundacja Przypływ Kultury
 14. Szansa w Mieście – Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” Warszawa Ochota
 15. XII Półkolonie Dobrej Woli 2016 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie „Dobra Wola”       Organizacja wypoczynku stacjonarnego dzieci niepełnosprawnych, nie mogących skorzystać z oferty przygotowanej w ramach Programu „Lato w Mieście” 2016.

 

Miejskie atrakcje edukacyjno-kulturalne dla uczestników „Lata w mieście”:

 1. Centrum Nauk Kopernik zaoferowało dzieciom z wakacyjnych placówek edukacyjnych 2 200 bezpłatnych biletów.

 

 1. Muzeum Narodowe poprowadzi 96 lekcji muzealnych. W tym roku galerie muzeum będzie można podziwiać w ramach siedmiu, tematycznych zajęć warsztatowych.

 

 1. Łazienki Królewskie zapraszają grupy z wakacyjnych placówek edukacyjnych
  na 150 lekcji muzealnych połączonych z warsztatami dla uczestników programu „Lato w Mieście”. Zajęcia tematyczne zatytułowane zostały: „Poznaj króla”, „Królewski zwierzyniec”, „Ko-lekcja”, „Zielono mi”, „Poznaj Pałac na Wyspie”, „Francja-elegancja” „Odkrycia i wynalazki”, „Mity, nie tylko greckie” oraz „Zostań nadwornym artystą”.

 

 1. Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie przeprowadzi 30 lekcji muzealnych połączonych z warsztatami oraz 36 warsztatów przyrodniczych, przeprowadzanych w parku Wilanowskim. Tytuły warsztatów to m.in. „Wizyta
  u króla”, „Wizyta u królowej”, „Obyczaje w dawnej Polsce”, „Zielona wyprawa”
  i „Król ogrodnik”.

 

 1. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z myślą o tych, którzy w wakacje zostają w Warszawie, muzeum przygotowało zajęcia rozwijające kreatywność
  i przybliżające uczestnikom kulturę żydowską. Zajęcia będą odbywały się
  w poniedziałki, środy, czwartki i piątki o 10:30 i trwały 90 minut. Dodatkowo Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza uczniów do zwiedzania wystaw za złotówkę. Wystawa stała to podróż przez 1000 lat historii Żydów polskich – od średniowiecza do współczesności.

 

 1. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, biorące po raz kolejny udział w programie, przygotowało ofertę zajęć dla wszystkich poziomów szkół. Wizyta w muzeum ma pomóc zrozumieć młodym ludziom sztukę współczesną. Dział edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie proponuje tematy zajęć skierowane do uczniów szkół podstawowych towarzyszące wystawie „Ćwiczenia z kreatywności. Przestrzenie emancypacyjnej edukacji”. Oferta składa się z czterech prostych modułów tematycznych do wyboru: „Przestrzeń” (kreatywność i architektura), „Jak komunikujemy się ze sobą”, „Forma i Kompozycja” (kreatywność i świat wokół), „Relacje” (kreatywność i ludzie).  

 

 1. Muzeum Warszawy wraz ze swoimi oddziałami zaprasza do udziału w zajęciach pozwalajacych lepiej poznać Warszawę. Zajęcia w formule bezpłatnej będą realizowane we wtorki i czwartki. Obowiązują rezerwacje terminów.

 

 1. Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowało dla grup lekcje muzealne.

 

 1. Muzeum Niepodległości w Warszawie, przygotowało sześć propozycji zajęć dla dzieci i młodzieży pod hasłem Detektywi historii:  „Śledztwo w sprawie orła białego”, „Początki państwa polskiego”, „Odkryj Sienkiewicza” (zajęcia dostępne będą w wersji plenerowej oraz stacjonarnej). Dla nieco starszych uczniów (klasy 4-6) przygotowano trzy propozycje zajęć „Ojczyzna na pięciolinii”, „Życie codzienne w przedwojennej Warszawie”,  „Zakazane gole. Sport w czasie wojny”,  Wszystkim zajęciom towarzyszą fragmenty filmów dokumentalnych oraz zestawy zadań edukacyjnych.

 

 1. Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego zaprasza grupy uczniów
  z wakacyjnych placówek edukacyjnych do uczestnictwa w multimedialnej ekspozycji opowiadającej historię pieniądza, wyjaśnia rolę banków centralnych oraz znaczenie procesów ekonomicznych. Wszystko w nowoczesny i atrakcyjny sposób. Skarbiec ze sztabą złota, bankowóz, cenne polskie numizmaty, w tym denar Bolesława Chrobrego oraz złote monety z całego świata – to tylko niektóre
  z atrakcji czekających na zwiedzających. Przygotowane warsztaty dla uczniów: „Był sobie pieniądz…”, „pieniądzem może być wszystko”, „Twórca i produkcja pieniądza”, „Sprawdzam! Laboratorium autentyczności”.

 

 1. Dziecięce Ogrody Muzyczne, fundacja „Ogrody Muzyczne’ zaprasza dzieci na dziedziniec Zamku Królewskiego na koncerty w dniach 20 lipca, 27 lipca oraz
  3 sierpnia, w godzinach 10.00 i 11.30. Spotkania poświęcone będą „Karnawałowi zwierząt” Camille’a Saint-Saënsa, „Carmen” operze Bizeta, adoptowanej dla dzieci oraz „Symfollis” programowi muzycznemu, przeznaczonemu dla dzieci, z udziałem kwartetu smyczkowego grającego na scenie.

 

 1. Narodowy Instytut Audiowizualny, NINATEKA zaprasza uczestników programu „Lato w Mieście” wraz ze Studiem Miniatur Filmowych na zajęcia „Zagadkowe Lato z Hip–Hip i Hurrą”. Podczas trzygodzinnego warsztatu uczniowie zapoznają się krok po kroku jak tworzy się film animowany, od pomysłu do realizacji. Spotkają się z twórcami i animatorami ze Studia Miniatur Filmowych
  i spróbują wspólnie stworzyć nowe historie Hip-Hipy i Hurry.

 

 1. Stacja Muzeum, dział edukacyjny muzeum przygotował dla uczestników programu zajęcia „Koleje świata”, z których bezpłatnie skorzysta 19 grup dzieci.

 

 1. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki przygotowała warsztaty plastyczne dla dzieci zainspirowane obejrzanymi wcześniej dziełami. Tego lata warsztaty odbywają się na wystawie „Podróżnicy”. Więcej informacji na www.zacheta.art.pl tam też można znaleźć formularz zgłoszeniowy.

 

 1. „Wiem co jem” – szkoła gotowania dla dzieci i młodzieży, uczniowie będą
  w placówkach przygotowywać ser i chłodnik z ulubionymi warzywami. Projekt jest realizowany w ramach kampanii społecznej „Wiem co jem” prowadzonej przez Centrum Komunikacji Społecznej.

 

 1. Legia Warszawa, z okazji 100-lecia klubu, oferuje 4 grupom z WPE programu „Lato w Mieście” bezpłatne zwiedzanie stadionu z animacją prowadzoną przez maskotkę klubową Misia Kazka.

 

 1. Baylab, Bayer Sp. z o.o. zaprasza 10 grup z wakacyjnych placówek edukacyjnych na eksperymentalne zajęcia. Warsztaty, np. „Zupa, pompa, odrobina hydrauliki – czyli krew, serce i krążenie”, pozwalają dzieciom poznawać świat, odkrywać mechanizmy i rozumieć procesy, jakie zachodzą w ludzkim organizmie.

 

 1. Warszawskie ZOO bezpłatnie odwiedzi 280 grup najmłodszych uczestników
  z wakacyjnych placówek edukacyjnych.

 

 1. Piosenka dla Małego Powstańca, 1 sierpnia dzieci z wakacyjnych placówek edukacyjnych spotkają się pod pomnikiem Małego Powstańca, aby zaśpiewać piosenki Powstania Warszawskiego. Wydarzenie współorganizowane jest
  z Fundacją AVE.

 

 1. Sala zabaw „Eldorado” w każdy wakacyjny poniedziałek w godz. 13.00-15.00 dwie grupy dzieci z wakacyjnych placówek edukacyjnych będą mogły skorzystać
  z bezpłatnej zabawy w sali „Eldorado”. Uczestnicy indywidualni na podstawie legitymacji szkolnych i na hasło „Lato w mieście” mogą liczyć na specjalne zniżki.

 

 1. Inca Play zaprasza najmłodszych do wspólnej zabawy w wesołym miasteczku pod kopułą CH Blue City. W każdy wtorek, piętnastoosobowa grupa dzieci podczas dwugodzinnej zabawy będzie miała okazję poznać atrakcje czekające
  w tajemniczym świecie piratów czy kolorowym księżniczek.

Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c