Niesamowite odkrycie archeologów przy ul. Wiejskiej

Przedwojenne zastawy stołowe oraz drobne przedmioty metalowe zostały odsłonięte w trakcie badań archeologicznych prowadzonych przy ul. Wiejskiej.

W dniu 14 marca przy ulicy Wiejskiej, na terenie, na którym dotychczas znajdował się betonowy parking, rozpoczęto wyprzedzające badania archeologiczne prowadzone na wniosek Kancelarii Sejmu. Badania związane są z budową budynku na potrzeby Komisji Sejmowych.

W piątek, 18 marca, BSKZ otrzymało od kierownika badań wiadomość o odsłonięciu pozostałości piwnic przedwojennych zabudowań. O mieszkalnej zabudowie na tym obszarze wiadomo było m.in. dzięki historycznym zdjęciom lotniczym. Niespodziewanym odkryciem były natomiast zachowane w doskonałym stanie zabytki codziennego użytku, czyli zastawy stołowe porcelanowe i kryształowe (niemal kompletne), pojedyncze porcelanowe naczynia, wazony itp. W jednym z naczyń (cukiernicy) znajdowała się zwinięta gazeta, która na etapie konserwacji zostanie wydobyta. Umieszczona na niej data pozwoli na szacunkowe określenie, kiedy odkryte przedmioty trafiły do piwnicy. Zastawy pochodzą m.in. z manufaktur Rosenthal, Thomas Bavaria (datowane na lata 1908–1939 r.), Shumann Bavaria (wyprodukowane w latach 1932–1944), Pirkenhammer Czechoslovakia (powstałe w latach 1918–1938). Ponadto natrafiono na różnego rodzaju metalowe narzędzia, w tym klucze i pilniki.

Odkrycie to jest zaskakujące i wyjątkowe, biorąc pod uwagę zniszczenia, jakim uległa w czasie wojny Warszawa – znajdujące się tutaj budynki zostały zburzone do poziomu gruntu. Nie spodziewano się, że mogły się zachować w prawie nienaruszonym stanie jakiekolwiek przedmioty pozostawione w piwnicach. Powyższy przypadek wskazuje na konieczność uwzględnienia prowadzenia wyprzedzających prac wykopaliskowych przede wszystkim na terenach, gdzie znajdowała się przedwojenna zabudowa. Prowadzenie badań w formie nadzorów archeologicznych, jak pokazuje ten przykład, byłoby niewystarczające. Odkryte relikty zabudowy zadokumentowane byłyby prawdopodobnie w sposób powierzchowny, a ciężki sprzęt pracujący na budowie najpewniej zniszczyłby znajdujące się w piwnicach przedmioty. Być może zabytki te mogłyby w ogóle nie zostać wydobyte.

Aby umożliwić jak najlepsze rozpoznanie nawarstwień kulturowych, zgodnie z załączonym do wniosku programem badań, w pierwszej kolejności zostanie otwartych dziewięć wykopów sondażowych. W późniejszym etapie, już po wykonaniu ścianek szczelinowych, przeprowadzone zostaną dalsze szerokopłaszczyznowe badania na całym obszarze inwestycji. Wydobyty materiał zabytkowy poddany będzie wstępnym zabiegom konserwatorskim i zinwentaryzowany. Dodatkowo archeolodzy będą korzystać z wykrywaczy metalu. Badania te prowadzone są na najwyższym poziomie (poprzez zastosowanie nowoczesnych metod dokumentacji – m.in. skaning laserowy oraz fotogrametria) i można się spodziewać dalszych odkryć, o których będziemy na bieżąco informować.

Źródło: SKZ


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c