Nowy podatek od każdego Polaka. Jest projekt ustawy

Jest projekt ustawy o abonamencie RTV. Każdy ma go płacić i nikt tego nie uniknie, ponieważ opłata wpisana będzie w PIT. Na stole wciąż pozostaje również druga opcja, czyli finansowanie telewizji z budżetu i likwidacja abonamentu.

Fot. Warszawa w Pigułce

Jan Dworak, były prezes TVP i doświadczony ekspert mediowy, wraz z zespołem specjalistów, zaproponował zmiany w finansowaniu mediów publicznych w Polsce. Portal Wirtualnemedia.pl, dotarł do projektu ustawy w tek sprawie. Dokument zatytułowano „Media obywatelskie – założenia ustawy o mediach służby publicznej”. Przewiduje on znaczące modyfikacje w sposobie opłacania abonamentu, czyniąc z niego de facto nowy podatek.

Główne Założenia

  • Docelowy model finansowania: Pierwsza faza zakłada finansowanie ze środków budżetu państwa. W drugiej fazie planowana jest opłata audiowizualna pobierana od wszystkich Polaków.
  • Opłata audiowizualna: Zamiast obciążać całe gospodarstwa domowe, proponuje się pobieranie opłaty audiowizualnej od każdego podatnika, zarówno osób fizycznych jak i firm. Opłata ta miałaby być inkasowana wraz z podatkiem dochodowym przez urzędy skarbowe.
  • Wysokość składki: Wstępne szacunki ekspertów wskazują, że miesięczna składka wynosiłaby 8-9 złotych. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego to obniżenie obciążeń w porównaniu z obecną opłatą abonamentową.
  • Zwolnienia z opłaty: Projekt przewiduje zwolnienia dla osób o niskich dochodach, z dysfunkcjami wzroku lub słuchu, bezrobotnych, rencistów, osób z dochodem nieprzekraczającym minimalnego wynagrodzenia oraz osób po 75. roku życia i młodzieży do 26. roku życia.
  • Redukcja rywalizacji, skoncentrowanie na misji Telewizji Publicznej: Jak zauważa Jan Dworak, obecny model finansowania sprzyja rywalizacji mediów publicznych z firmami komercyjnymi o budżety reklamowe, co wpływa na jakość programowania. Projekt zakłada przeprowadzenie symulacji ograniczenia udziału spółek publicznej radiofonii i telewizji na rynku reklamowym, mając na celu ustalenie optymalnych rozwiązań.

Jan Dworak podkreśla, że zmiana modelu finansowania mediów publicznych jest niezbędna do zachowania ich jakości i niezależności. Nowa ustawa ma za zadanie odciążyć obywateli od wysokich opłat abonamentowych, jednocześnie zapewniając stabilne finansowanie mediów służby publicznej. Pomysł spotyka się z różnymi reakcjami, jednak jego dalsze losy będą zależały od opinii publicznej i przede wszystkim decyzji nowego rządu.

Źródło: Wirtualnemedia.pl

Niezależny portal Warszawa w Pigułce. Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]