Od 15 lutego Ryanairem polecimy w 6 nowych miejsc!

Podczas kon­fe­ren­cji pra­so­wej, któ­ra odby­ła się 15 lute­go, linia lot­ni­cza Ryanair ogło­si­ła naj­więk­szy w histo­rii roz­kład lotów z Warszawy. 5 nowych tras z lot­ni­ska Warszawa/Modlin: Baden-Baden, Ejlat, Memmingen, Sewilla i Wenecja oraz 1 nowość z lot­ni­ska Chopina: Szczecin (3 tra­sy łącznie). 

Boeing 737 linii Ryanair. Fot. Adrian Pingstone / Wikipedia

Na obu war­szaw­skich lot­ni­skach Ryaniar obsłu­ży 3,6 mln pasa­że­rów rocz­nie i przy­czy­ni się do utwo­rze­nia pra­wie 2 700 miejsc pra­cy. Ruch lot­ni­czy Ryanaira wzro­śnie o 17%.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.