Odkopano częśc pałacu Jana III Sobieskiego na Marymoncie! Znaleziono pierwsze skarby

Otrzymaliśmy notatkę przedstawiająca wstępne wyniki badań archeologicznych prowadzonych na Żoliborzu przy ulicy Gdańskiej 6A na terenie przynależnym do parafii Matki Bożej Królowej Polski. Notatkę przygotował kierujący pracami Michał Grabowski. Poniżej tekst notatki. Dziękujemy za informacje i zdjęcia – pisze Urząd Dzielnicy Żoliborz.
Marymont to miejsce magiczne, nie tylko ze względu na poprzecinane wzniesieniami zasypane dziś kanały i starorzecza, rezerwat z wiekowymi dębami oraz zabytki architektury i archeologii to również niewielki obszar z którym związane sąpostacie wielu wybitnych Polaków.Dlatego rozpoczynając pod koniec maja badania archeologiczne, związane z odkryciem reliktów architektury, których dokonano podczas prowadzonych przez parafię Matki Bożej Królowej Polski robót budowlanych, byłem niezmiernie zadowolony, że los umożliwił mi poznanie i zbadanie początków tego niezwykłego ,,nieodkrytego dla wielu Polaków” miejsca.

Badania archeologiczno-architektoniczne polegały na oczyszczeniu, zadokumentowaniu oraz odczytaniu właściwych relacji przestrzennych odkrytego muru, wykonania kompletnej dokumentacji przestrzennej, pomiarowej i rysunkowej oraz fotograficznej i ortofotograficznej.

Zespół wykonał także wstępne badania nieinwazyjne wzgórza otaczającego kościół. Analiza wyników dotychczasowych niezakończonych jeszcze badań archeologicznych i architektonicznych wskazuje, że odkryty został narożnik dolnego tarasu pałacu letniego należącego do kolejnych Władców Polski: Jana III Sobieskiego, Augusta II i Augusta III.

Pałac zaprojektował i wybudował w latach 1691 –1696 wybitny architekt Tylman z Gameren, z inicjatywy Jana III, a budowlę nazwaną Marie Mont (góra Marii), wkrótce spolszczono na Marymont. Ten malowniczy, położony wśród starych dębów, niewielki pałac, by łrozciągającą się na wysokiej skarpie wiślanej, piętrową, centralnie położoną na planie kwadratu budowlą, nakrytą dachem namiotowym z ozdobną banią. Pałac marymoncki, służący prywatnej stronie życia rodziny królewskiej, pełnił zarazem funkcję pawilonu myśliwskiego Jana III Sobieskiego. To tu król przyjmował posłów cesarskich proszących o pomoc przeciwko nawale tureckiej. W 1727 r. rezydencję odkupił od Sobieskich August II Mocny, który dokona łgruntownej przebudowy zakładając na Marymoncie zwierzyniec. Zarówno August II, jak i jego syn – August III – spędzali tu czas traktując Marymont jako pałac myśliwski w czasie organizowanych polowań w Lesie Bielańskim i w Puszczy Kampinoskiej.

W wyniku prowadzonych prac okryto monety pochodzące z czasów saskich, które potwierdzają wykorzystywanie pałacu w tym okresie. W czasie istnienia Księstwa Warszawskiego z inicjatywy Stanisława Staszica na Marymoncie powstaje nowoczesny Instytut Agronomiczny, rozpoczyna się nowy etap w rozwoju tego terenu, powstają nasadzenia, folwarki i zakłady.

Niestety tuż po Powstaniu Styczniowym w latach 1863-1864 nowo powstałe budynki Instytutu oraz pałac zostają oddane wojsku rosyjskiemu na koszary konnicy, w ,,pałacu Marysieńki” urządzono magazyn wojskowy, a w dokumentach z tego okresu odnajdujemy opisy celowych zniszczeń architektury i zieleni.

W okresie II Rzeczypospolitej w pałacyku pozbawionym cech stylowych i przebudowanym mieści się kaplica, w której kapelanem był błogosławiony ks. Michał Sopoćko – kapłan diecezji wileńskiej, przebywający w latach 1918-24 na studiach w Warszawie. Był on również spowiednikiem bł. s. Faustyny Kowalskiej.

W czasie II Wojny Światowej proboszczem na Marymoncie jest Zygmunt Trószyński pseudonim ,,Alkazar”kapelan Żywiciela, działający po wojnie w komitetach ekshumacyjnych, skazany przez komunistyczne władze na wieloletnie więzienie, zwolniony w 1954 roku.

W wyniku badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych przez Zespół na interesującym nas obszarze, w ostatnim miesiącach pozyskano niewielki zbór ruchomych zabytków archeologicznych: kilka monet, fragmenty ceramiki oraz zabytki metalowe. Znajdują się one w konserwacji. Odkryto także fragmenty murów oraz prawdopodobnie korytarzy z różnych okresów funkcjonowania założenia (w tym z ostatniej wojny).

Badania będą kontynuowane do końca 2016 roku, zaplanowaliśmy przeprowadzenie nieinwazyjnych prac badawczych całego wzgórza i wewnątrz kościoła.

kierownik badań
Michał Grabowski
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]