Ograniczenia i nowe wymogi 800+. Macie czas do września

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowuje nowelizację ustawy o świadczeniu 800 plus, która może znacząco wpłynąć na sposób przyznawania tego popularnego wsparcia dla rodzin. Głównym celem proponowanych zmian jest uszczelnienie systemu i dokładniejsza weryfikacja uprawnionych do świadczenia. Zmiany dotkną szczególnie obcokrajowców.

Fot. Warszawa w Pigułce

Kluczowym elementem nowych przepisów ma być wprowadzenie elektronicznej weryfikacji obowiązku szkolnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zyska możliwość automatycznego sprawdzania, czy dzieci objęte świadczeniem faktycznie uczęszczają do polskich szkół i wypełniają obowiązek nauki. To rozwiązanie ma zminimalizować ryzyko nadużyć i usprawnić proces kontroli.

W przypadku awarii systemu lub wykrycia nieprawidłowości, na rodziców zostanie nałożony nowy obowiązek. Będą musieli dostarczyć zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły. Brak takiego dokumentu może skutkować wstrzymaniem wypłaty świadczenia 800 plus. Zmiany mają szczególnie dotknąć rodziny obcokrajowców pobierających świadczenie. Rząd argumentuje, że ma to na celu zapewnienie, że wsparcie trafia do rodzin faktycznie osiedlonych w Polsce. Ponadto, Ministerstwo Edukacji Narodowej pisze, że w Polsce jest obowiązek szkolny i każde dziecko, które na stałe zamieszkuje w Polsce i otrzymuje środki z 800+, powinno się uczyć i spełnić ten obowiązek. Innymi słowy, świadczenie 800 plus będzie przysługiwało tylko na dzieci uczące się w szkole lub zerówce. Z reguły będą wyłączone tylko dzieci, które są zbyt małe, by się uczyć oraz uczniowie, którzy uczą się w klasie maturalnej.

800 plus już wcześniej miało wymogi, ale niewielu o nich wie

Warto przypomnieć, że istnieją już powody, dla których świadczenie 800 plus może zostać wstrzymane. Należą do nich między innymi: brak złożenia wniosku o przedłużenie, nauka dziecka w szkole zapewniającej pełne utrzymanie, otrzymywanie podobnego świadczenia za granicą, zawarcie związku małżeńskiego przez dziecko lub posiadanie przez nie własnego potomstwa, a także umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczej lub areszcie.

Nowe regulacje stawiają przed rodzinami, szczególnie tymi z tłem imigracyjnym, nowe wyzwania. Z jednej strony mogą przyczynić się do lepszego monitorowania wykorzystania środków publicznych, z drugiej istnieje ryzyko, że dodatkowe wymogi biurokratyczne utrudnią dostęp do świadczenia dla niektórych uprawnionych rodzin.

Kluczowe będzie znalezienie równowagi między potrzebą kontroli a zapewnieniem, że program nadal skutecznie wspiera rodziny w Polsce, niezależnie od ich pochodzenia. Ważne jest również, aby w trakcie wdrażania nowych przepisów zapewnić odpowiednie wsparcie i informacje dla rodzin, które mogą mieć trudności z spełnieniem nowych wymogów.

Zapowiadana dyskusja na temat tych zmian będzie niewątpliwie intensywna i może prowadzić do dalszych modyfikacji proponowanych przepisów. Ostateczny kształt nowelizacji będzie miał istotny wpływ na życie wielu rodzin w Polsce, dlatego warto śledzić rozwój sytuacji i aktywnie uczestniczyć w konsultacjach społecznych.

Nowy okres rozliczeniowy

Wniosek o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy warto było złożyć jeszcze w czerwcu. Dzięki temu wypłaty można się spodziewać najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. Po 30 czerwca będzie można złożyć wniosek, ale jeśli rodzic spóźnił się i złoży wniosek o 800 plus w lipcu, to nie otrzyma już wyrównania od czerwca. Świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia dokumentów, czyli wniosek złożony w lipcu będzie oznaczał wypłatę świadczenia od lipca.

 Składanie dokumentów rozpoczęło się 1 lutego rodzice i opiekunowie składają wnioski o 800 plus na okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca br. i potrwa do 31 maja 2025 r.  Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy.

W jaki sposób złożyć wniosek?

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje na wniosek. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko, wniosek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z  poniższych kanałów wnioskowania przez:

  • Platformę PUE ZUS lub aplikację mobilną mZUS;
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl;
  • bankowość elektroniczną.

Co ważne klientowi, który nie miał dotychczas konta na PUE ZUS, a złożył wniosek o świadczenie wychowawcze przez bankowość elektroniczną bądź za pośrednictwem portalu Emp@tia, ZUS założył konto na PUE automatycznie. W takiej sytuacji, aby zalogować się na to konto, należy użyć danych do logowania, które zostały wysłane na adres e-mailowy wskazany we wniosku o 800 plus.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]