Orkan Barbara przechodzi przez Warszawę. 22 interwencje w stolicy. Uważajcie na siebie

Od wczo­raj wieje bard­zo sil­ny wia­tr. Przez wojew­ództ­wo mazowieck­ie prze­chodzi orkan Bar­bara. Poła­mane drze­wa, poprzewracane pło­ty, uszkod­zone samo­chody to najczęst­sze skut­ki sil­nego wia­tru.

Fot. Stały czytel­nik

Na Rondzie KEN — Płaskow­ick­iej pod blachą fal­istą zna­j­du­je się uszkod­zony Chrysler Voy­ager (m.in. rozbi­ta szy­ba, uszkod­zony słu­pek A, mas­ka itp. Blacha praw­dopodob­nie pochodzi z pob­liskiego  bazarku. Infor­ma­cję i zdję­cie otrzy­mal­iśmy od naszego stałego czytel­ni­ka.

Fot> Marek Piotr Borkows­ki. Rad­ny Pra­gi Połud­nie

Na uli­cy Gros­zow­ick­iej wia­tr pozry­wał kable.

 

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.