Parkowanie na „kopertach”. Stare karty wciąż wykorzystywane

Rok po wprowadzeniu zmian dotyczących parkowania na „kopertach” nadal odnotowywane są przypadki posługiwania się starymi, nieważnymi kartami parkingowymi. Przypadków tych jest jednak zdecydowanie mniej niż sytuacji, kiedy „koperty” zajmują kierowcy, którzy nigdy nie mieli do tego uprawnienia. Strażnicy przeprowadzili ponad 11 tys. kontroli miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Fot. Straż Miejska

Fot. Straż Miejska

Fot. Straż Miejska

Fot. Straż Miejska

Stare karty od roku nie uprawniają do parkowania na „kopertach”

1 lipca 2015 r. zaczęły obowiązywać nowe karty parkingowe uprawniające do parkowania na tzw. kopertach – miejscach parkingowych przeznaczonych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością. Automatycznie ważność straciły stare karty.

Od czasu wejścia w życie nowych przepisów straż miejska odnotowała ok. 350 przypadków posługiwania się nieważnymi kartami.

Mimo rozpowszechnionych, w tym również przez straż miejską, informacji o zmianach przepisów i konieczności uzyskania nowych kart, w pierwszym miesiącu po wprowadzeniu zmian strażnicy ujawnili blisko 100 przypadków, kiedy z „kopert” korzystały osoby legitymujące się nieważnym dokumentem. Po upływie 12 miesięcy liczba ta spadła pięciokrotnie. To oczywiście pozytywna zmiana, ale nadal zintensyfikowane kontrole muszą być prowadzone – ocenia Bartłomiej Zieliński I z-ca Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy – Zależy nam, aby osoby uprawnione bez przeszkód mogły korzystać z miejsc dla osób z niepełnosprawnością, dlatego zintensyfikowane kontrole są prowadzone również ze względu na to, że wciąż kierowcy, którzy w ogóle nie posiadają uprawnień, parkują na „kopertach” – dodaje.

Zgodnie z tzw. taryfikatorem mandatów za parkowanie bez ważnej karty parkingowej na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością grozi mandat karny w wysokości 500 zł. Kierowca otrzyma również 5 punktów karnych.

Ponad 11 tys. kontroli „kopert”

Po wejściu w życie nowych przepisów straż miejska zintensyfikowała kontrole, których celem jest „uwolnienie” tzw. kopert. Od 1 lipca 2015 r. strażnicy miejscy przeprowadzili ponad 11 tys. kontroli miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. Liczba kontroli wzrosła o 65%.

„Ja tylko na chwilkę”, „przecież obok są inne wolne koperty” to najczęstsze tłumaczenia, jakie słyszą funkcjonariusze podejmujący interwencje wobec kierowców, którzy w sposób nieuprawniony parkują na miejscach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Możliwość pozostawienia samochodu jak najbliżej domu, sklepu czy instytucji, do której udaje się osoba z niepełnosprawnością nie tylko ułatwia, ale niekiedy w ogóle umożliwia jej codzienne funkcjonowanie. Zajęcie miejsca parkingowego przez osobę sprawną, do tego nieuprawnioną skazuje na długie i uciążliwe poszukiwania innego miejsca – mówi Józef Stańko Naczelnik I Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy – Kierowcy, którzy w sposób nieuprawniony parkują na „kopertach” muszą liczyć się z konsekwencjami – wysoką grzywną i usunięciem pojazdu na koszt właściciela.

Od 1 lipca 2015 r. w wyniku podjętych przez strażników miejskich czynności na miejscu zdarzenia mandatami karnymi ukarano ponad 1 tys. sprawców, w 2655 przypadkach wydano dyspozycję usunięcia pojazdu na koszt właściciela, w ponad 800 przypadkach wszczęto czynności zmierzające do ukarania sprawców wykroczeń, wobec ok. 1 tys. osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego.

Straż miejska przypomina, że aktualną kartę parkingową należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu w sposób eksponujący zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Karta parkingowa przysługuje:

– osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
– osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub/i 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub/i 10-N (choroba neurologiczna),
– osobom do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
– placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, które mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karta parkingowa uprawnia do:

– korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert)
– niestosowania się do niektórych znaków drogowych (B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach; B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych; B-3a zakaz wjazdu autobusów; B-4 zakaz wjazdu motocykli; B-10 zakaz wjazdu motorowerów; B-35 zakaz postoju; B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste; B-38 zakaz postoju w dni parzyste; B-39 strefa ograniczonego postoju).


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c