Policyjny śmigłowiec lądował na Pradze. Odnaleziono wycieńczonego mężczyznę

Na mokra­dłach w pobli­żu Traktu Lubelskiego odna­le­zio­no wycień­czo­ne­go 64-lat­ka. Mężczyzna był poszu­ki­wa­ny od wczo­raj. Policja uży­ła heli­kop­te­ra, by go odnaleźć.

Fot. Policja

Mężczyzna sam zgło­sił się na poli­cję. Jak mówi poli­cja, funk­cjo­na­riu­sze dosta­li tele­fon od 64-lat­ka, któ­ry twier­dził, że nie wie gdzie się znaj­du­je i spę­dził noc poza domem.

Mężczyzna został prze­ka­za­ny pogo­to­wi ratun­ko­we­mu. Był wycień­czo­ny, ale jego życiu nie zagra­ża niebezpieczeństwo.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.