„Polski rząd ‚chwali się’ dyskryminacją LGBT”?

Taki tytuł pojawił się na portalu Queer.pl dla czytelników LGBT. Wszystko przez komunikat na stronie KPRM z którego wynika, że Polska domagała się wykreślenia z Konkluzji Rady UE zapisów dotyczących równego traktowania osób z odmienną orientacją płciową.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

„Stanowisko polskiego rządu od początku wielomiesięcznych negocjacji zmierzało do wypracowania takiego tekstu Konkluzji, który w całości aprobowałby integralność porządku prawnego Polski w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka oraz statusu rodziny” – twierdzi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

„Wykreślone z tekstu zostały m.in. odniesienia do danych zawartych w raportach Agencji Praw Podstawowych UE na temat sytuacji osób LGBTI, kwestionowane przez Polskę jako niewiarygodne metodologicznie, oraz odniesienia do szczególnego rozumienia praw osób LGBTI poza chronionymi przez Konstytucję RP prawami człowieka obejmującymi wszystkie osoby. Usunięto także zapisy o nieograniczonych działaniach antydyskryminacyjnych w dostępie do usług, co w polskim systemie prawnym koliduje z innymi wartościami chronionymi przez Konstytucję RP (np. wolność sumienia, swoboda gospodarowania). Język tekstu w odniesieniu do zaleceń dla państw członkowskich uzupełniony został o fragment precyzujący, że wszelkie działania muszą być prowadzone ‚z pełnym poszanowaniem kompetencji w obszarze prawa rodzinnego, narodowych tożsamości i konstytucjonalnych tradycji państw członkowskich'”.

Jednak środowisko LGBT najbardziej rozczarowane jest ostatnim zapisem dotyczącym kwestii związków i małżeństw:

„Polska (…) oświadczyła, że małżeństwo rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny i jego uprzywilejowane traktowanie w porównaniu z innymi formami wspólnego pożycia nie może być traktowane jako dyskryminujące. Oświadczyła też, że ponieważ prawo rodzinne to wyłączna kompetencja państw członkowskich EU, żadne działania Unii nie mogą prowadzić do narzucenia państwom członkowskich obowiązku rozszerzenia przepisów odnoszących się do małżeństw na związki jednopłciowe, także w przypadkach, gdy zarejestrowane są one w innych państwach członkowskich UE.”

„Polska (…) usprawiedliwia dyskryminację LGBT „tożsamością narodową” i wyraźnie daje do zrozumienia, że na żadne małżeństwa (także zawarte za granicą) nie ma mowy” – twierdzi portal Queer.pl.


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c