Ponad 2000 osób skorzystało z bezpłatnych porad prawnych

Od początku 2016 r. w Polsce nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest m.in. osobom najuboższym, młodym i seniorom, kombatantom i weteranom, posiadaczom Karty Dużej Rodziny. Zgodnie z uchwaloną w zeszłym roku ustawą w stolicy uruchomionych zostało 35 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Nieodpłatna pomoc prawna w stolicy
Mieszkańcy stolicy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogli już od wielu lat korzystać z darmowych porad prawnych. Od 2008 r. były one świadczone w urzędach dzielnic. Zaś od stycznia 2012 roku, na mocy porozumienia między ratuszem a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie, udzielane były w ramach działającego przy niej Centrum Pomocy Prawnej Pro Bono. Ponadto mieszkańcy Warszawy korzystają z nieodpłatnej pomocy prawnej, która oferowana jest przez organizacje pozarządowe w ramach realizacji zadań publicznych zlecanych przez Miasto w trybie otwartych konkursów ofert. W zakresie programów świadczone są: indywidualne poradnictwo prawne, grupy edukacji prawnej, a w niektórych programach ponadto oferowana jest asysta i wsparcie dla osób potrzebujących w kontaktach z instytucjami w tym, z wymiarem sprawiedliwości.

Nieodpłatna pomoc prawna w stolicy – realizacja ustawy
Celem uchwalonej w zeszłym roku ustawy było wprowadzenie instytucjonalnych rozwiązań zapewniających określonej grupie obywateli dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz powszechny dostęp do informacji prawnej.

– Z początkiem stycznia br. w Warszawie uruchomiliśmy 35 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, od początku roku udzielono już ponad dwa tysiące porad. – mówi Hanna Gronkiewicz–Waltz, prezydent stolicy. – Warszawiacy najczęściej korzystali z porad w zakresie prawa cywilnego, zainteresowaniem cieszyły się sprawy rodzinne i administracyjne.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie i ma charakter konsultacyjny. W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z ww. pomocy.

Działania zrealizowane przez stołeczny samorząd od początku roku
– wyposażenie punktów w meble, sprzęt komputerowy, materiały biurowe,
– zapewnienie dostępu do sieci teleinformatycznej,
– oznaczenie punktów,
– stworzenie aplikacji służącej do wczytywania „kart nieodpłatnej pomocy prawnej”,
– przeprowadzenie kampanii informacyjnej w dzielnicach, spoty w komunikacji miejskiej,
– stworzenie strony internetowej poświęconej bezpłatnej pomocy prawnej,
– przeprowadzenie szkoleń dla osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej z zakresu spraw dekretowych i lokalowych (specjalizacja 21 punktów),
Do 16 marca przeprowadzone zostaną kontrole we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Warszawie pod kątem warunków obsługi klientów oraz sposobu przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Statystyki
Od stycznia udzielono ponad 2.000 porad prawnych

Największe zainteresowanie nieodpłatną pomocą prawną cieszyły się punkty zlokalizowane na Woli (283 porady), Bielanach (241 porad), Pradze – Południe (234), Ursynowie (161) i Mokotowie (142).

Kto skorzystał z nieodpłatnej pomocy prawnej?
1683 osoby do 26 roku życia oraz seniorzy po ukończeniu 65 lat,
294 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,
110 osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
10 kombatantów i weteranów,
10 osób, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (np. w wyniku awarii technicznej),
47 osoby na podstawie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych wyżej.

Zakres świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej
1665 porad w zakresie poinformowania o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o obowiązkach,
1063 porad dotyczących sposobu rozwiązania problemu prawnego,
405 porad w zakresie sporządzenia projektu pisma w sprawach (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym) oraz projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Najczęściej zgłaszane problemy prawne
Najwięcej mieszkańców skorzystało z porad w zakresie prawa cywilnego, udzielono ich 1425, dużym zainteresowaniem cieszyły się sprawy rodzinne – 368 oraz sprawy administracyjne 190.

Czas poświęcony na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej
poniżej 15 minut – 203 porady,
od 15 minut do 30 minut – 880 porad,
od 30 minut do 60 minut – 818 porad,
powyżej 60 minut – 244 porady.

Dodatkowe statystyki
1146 osób wyraziło zgodę na udostępnienie dotyczących jej danych zbiorczych. Na podstawie danych tych osób możemy powiedzieć, że usługa bezpłatnej pomocy cieszy się największym zainteresowaniem:

· wśród osób w wieku 65 + (665 porad) oraz osób w wieku 20–24 lata (92 porady),
· wśród kobiet (575 porad),
· osób legitymujących się wyższym wykształceniem (266 porady) oraz wykształceniem średnim zawodowym (252) i ogólnokształcącym (225),
· osób, których średni miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego wynosi od 800 zł do 2599 zł (670 porady),
· sób, które posiadają rodzinę (kategoria od 2 do 4 osób) – 513 porad. Na drugim miejscu są osoby samotne (428 porad).

Osobom niepełnosprawnym udzielono 207 porad prawnych.


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c