Ponad pół miliarda złotych z UE na modernizację i rozbudowę tras oraz zakup taboru

Spółka Tramwaje Warszawskie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja trasy tramwajowej W-Z w Warszawie na odcinku Cm. Wolski – Dw. Wileński”. Przewidywana wartość dofinansowania wynosi ok. 83,7 mln zł. W październiku 2015 roku Spółka Tramwaje Warszawskie podpisała 6 aneksów do umów o dofinansowanie zwiększających kwotę dofinansowań o ok. 426,5 mln zł. Łącznie to ponad pół miliarda złotych dodatkowego dofinansowania.

Fot. Wikipedia

Fot. Wikipedia

Przedmiotowy projekt uwzględnia następujące prace:
• modernizację torowiska na odcinku: od al. Prymasa Tysiąclecia do skrzyżowania z ul. Jagiellońską;
• przebudowę przystanków (w tym dostosowanie do niskopodłogowych składów tramwajowych) i wprowadzenie elektronicznego Systemu Informacji Pasażerskiej;
• modernizację (w tym wymianę) sieci trakcyjnej oraz wymianę słupów trakcyjnych i montaż słupów trakcyjno-oświetleniowych;
• modernizację węzłów rozjazdowych na skrzyżowaniach z ul. Młynarską, ul. Okopową, al. Jana Pawła II oraz przy placu Bankowym.

Szacunkowa wartość dofinansowania wynosi ok. 83,7 mln zł.

Projekt jest zgodny ze „Strategią Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze” (projekt) — Cel szczegółowy II.1 Poprawa standardów podróży w transporcie publicznym.

W październiku 2015 roku Spółka Tramwaje Warszawskie podpisała 6 aneksów do umów o dofinansowanie zwiększających kwotę dofinansowań o ok. 426,5 mln zł.

Te dodatkowe fundusze zostały przypisane następującym projektom:
1. „Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych”;
2. „Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją miejską w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru”;
3. „Dofinansowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych – zakup 60 tramwajów niskopodłogowych”;
4. „Zakup tramwajów niskopodłogowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej w Warszawie”;
5. „Dostosowanie infrastruktury tramwajowej w Warszawie do potrzeb związanych z eksploatacją tramwajów niskopodłogowych”;
6. „Budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Powstańców Śląskich oraz modernizacja zaplecza wraz z wymianą sprzętu”.

Niezależny portal Warszawa w Pigułce. Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]