Posypały się kary. Pierwsi kierowcy złapani w Strefie Czystego Transportu

Po pierwszym tygodniu funkcjonowania Strefy Czystego Transportu (SCT) w Warszawie, Straż Miejska podsumowała wyniki kontroli. W ciągu siedmiu dni złapano 44 kierowców poruszających się pojazdami nieuprawnionymi do wjazdu do strefy.

Fot. Warszawa w Pigułce

Strefa Czystego Transportu, wprowadzona 1 lipca, obejmuje większość Śródmieścia i części otaczających je dzielnic. Jej granice wyznaczają główne arterie komunikacyjne miasta, takie jak Aleja Prymasa Tysiąclecia, Aleje Jerozolimskie, Trasa Łazienkowska, Aleja Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczna oraz tory kolejowe wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej.

Restrykcje dotyczą pojazdów niespełniających określonych norm emisji spalin. Do strefy nie mogą wjeżdżać:

  • Pojazdy benzynowe (w tym LPG) starsze niż 27 lat lub niespełniające normy EURO 2
  • Pojazdy z silnikiem Diesla (w tym LPG) starsze niż 19 lat lub niespełniające normy EURO 4

Istnieją jednak wyjątki od tych ograniczeń. Bezterminowe zwolnienie z obostrzeń otrzymali seniorzy (po 70. roku życia) oraz osoby z niepełnosprawnością. Mieszkańcy Warszawy rozliczający w mieście podatki są zwolnieni przez pierwsze 3,5 roku. Warto podkreślić, że osoby zwolnione muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, które można uzyskać m.in. w Zarządzie Dróg Miejskich. Samochód trafi wtedy do specjalnej bazy, dzięki której w systemie wyświetla się „na zielono” w przeciwieństwie do pojazdów nieuprawnionych do wjazdu, które służbom wyświetlają się „na czerwono”.

Kontrole przestrzegania przepisów SCT prowadzone są przez wspólne patrole strażników miejskich i pracowników ZDM. Wykorzystują oni kamerę podłączoną do bazy CEPiK, co umożliwia szybką weryfikację uprawnień pojazdów.

W pierwszym tygodniu funkcjonowania strefy, 44 kierowców zostało przyłapanych na wjeździe bez wymaganych uprawnień. Na razie Straż Miejska poprzestała na upomnieniach, jednak warto pamiętać, że za wjazd do Strefy Czystego Transportu bez uprawnień grozi mandat w wysokości do 500 zł.

W najbliższych tygodniach można spodziewać się intensyfikacji kontroli i prawdopodobnie zaostrzenia kar dla kierowców łamiących przepisy SCT. Mieszkańcy i osoby odwiedzające Warszawę powinni zatem upewnić się, czy ich pojazdy spełniają wymagane normy, lub uzyskać odpowiednie uprawnienia, jeśli kwalifikują się do zwolnień.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]