Potrącił ją samochód i… dostała mandat

Na Idzikowskiego róg Powsińskiej doszło do potrą­ce­nia rowe­rzyst­ki. Kobieta prze­jeż­dża­ła przez przej­ście dla pie­szych, gdzie potrą­cił ją samochód. 

Fot. Ratownictwo Medyczne - Warszawa

Fot. Ratownictwo Medyczne – Warszawa

Pomocy udzie­li­ło pogo­to­wie (zespół W-01–73 z Wilanowa). Kobieta nie odnio­sła więk­szych obrażeń.

„Ponieważ kobie­ta prze­jeż­dża­ła przez przej­ście dla pie­szych, dosta­ła 300 zł man­da­tu. Poruszając się jed­no­śla­dem nale­ży zejść z rowe­ru i prze­pro­wa­dzic go przez pasy.” – Edyta Adamus z Zespołu Prasowego Komendy Stołecznej Policji w roz­mo­wie z Warszawą w Pigułce

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.