Poważny wypadek na Karolkowej. Są ranni. Ogromne utrudnienia od Ronda Tybetu

Dwa volks­wa­ge­ny zde­rzy­ły się na krzy­żo­wa­niu ulic Karolkowej i Prostej. W wyni­ku zde­rze­nia jeden z samo­cho­dów prze­mie­ścił się i ude­rzył w pięć aut cze­ka­ją­cych na światłach.

„W zda­rze­niu wzię­ło udział sie­dem pojaz­dów.” – mówi Edyta Adamus z Biura Prasowego Komendy Stołecznej Policji – „Najpierw zde­rzy­ły się dwa volks­wa­ge­ny. W wyni­ku zde­rze­nia jeden z pojaz­dów prze­mie­ścił się ude­rza­jąc w cze­ka­ją­ce a świa­tłach auta. Kierująca volks­wa­ge­nem zosta­ła ran­na i prze­wie­zio­no ją do szpi­ta­la. Na miej­scu wystę­pu­ją utrud­nie­nia w ruchu. Nieprzejezdne są dwa z trzech pasów. Korek się­ga Ronda Tybetu”

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.