Poważny wypadek na moście Siekierkowskim. BMW zepchnięte na barierki. Duże utrudnienia!

Na moście Siekierkowskim doszło do zde­rze­nia busa z autem oso­bo­wym. Są duże utrud­nie­nia w kie­run­ku Mokotowa.

Fot. Praga Południe na Sygnale

Jak infor­mu­je Praga Południe na Sygnale, dostaw­czak z duża siłą ude­rzył w tył oso­bo­we­go BMW, spy­cha­jąc je na barier­ki. Kierowca BMW został prze­trans­por­to­wa­ny do szpi­ta­la z poważ­nym ura­zem nogi.

Trwają utrud­nie­nia. W kie­run­ku Mokotowa zablo­ko­wa­ne począt­ko­wo były dwa pasy ruchu, obec­nie jeden. Są duże utrud­nie­nia, ze wzglę­du na mniej­szą prze­pu­sto­wość i godzi­ny szczytu.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.