Powstaje nowe, piękne centrum muzyki Orkiestry Sinfonia Varsovia na prawym brzegu Wisły! [ZDJĘCIE]

Budowa nowego centrum muzyki dla Warszawy, skupionego wokół Orkiestry Sinfonia Varsovia, jest jednym z priorytetowych projektów Programu Rewitalizacji. 22 października br., została podpisana umowa z architektem, która rozpoczyna proces projektowy tej ważnej inwestycji dla prawobrzeżnej Warszawy.

projekt_t._puchera

projekt Thomasa Puchera

– Nowe centrum muzyki Orkiestry Sinfonia Varsovia będzie nie tylko atrakcyjnym miejscem dla prezentacji muzyki klasycznej i innych gatunków sztuki, lecz również miejscem spędzania czasu wolnego. Dzisiaj podpisana została umowa z architektem Thomasem Pucherem, który rozpoczyna realizację prac projektowych. Mam nadzieję, że na pierwszy koncert w nowo wybudowanej sali koncertowej zaprosimy warszawiaków na początku października 2021 roku. – mówi Hanna Gronkiewicz- Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. – Mając na uwadze skalę przedsięwzięcia oraz jego znaczenie dla rozwoju prawobrzeżnej Warszawy, inwestycja ta jest jednym z priorytetowych projektów Programu Rewitalizacji.

Negocjacje z architektem Thomasem Pucherem
W dniach 16-20 października br. odbyły się negocjacje dotyczące warunków wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Modernizacja zabytkowych obiektów i budowa Sali koncertowej dla Orkiestry Sinfonia Varsovia przy ul. Grochowskiej”. Negocjacje prowadził Janusz Marynowski Dyrektor Orkiestry i powołana przez niego komisja przetargowa. Dodatkowo po stronie Zamawiającego o zapewnienie najwyższej jakości akustyki już na etapie negocjacji zadbał międzynarodowej klasy ekspert Eckhard Kahle. Ze strony Projektanta zespołowi negocjacyjnemu przewodniczył Thomas Pucher, autor zwycięskiej pracy konkursowej. Wynegocjowana kwota brutto kontraktu stanowi 8% przewidywanej wartości robót budowlanych tj. 35.400.000 zł.

Harmonogram prac przewiduje realizację prac projektowych w okresie od dnia podpisania umowy do marca 2017 roku. Dokumentacja projektowa rewitalizacji pięciu zabytkowych obiektów i nowej sali koncertowej na terenie dawnego Instytutu Weterynarii przy ul. Grochowskiej 272 oraz harmonogram prac został tak wynegocjowany, aby możliwe było sfinansowanie części inwestycji ze środków unijnych (poza środkami finansowymi zabezpieczonymi przez m.st. Warszawę w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację zadania „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia” w wysokości netto 279 700 000 zł.).

Realizacja robót budowlanych planowana jest na cztery kolejne lata. Pierwszy etap robót będzie stanowiła rewitalizacja trzech zabytkowych budynków zlokalizowanych od strony ul. Grochowskiej. Taki harmonogram prac zapewni ciągłość pracy Orkiestry w trakcie realizacji inwestycji. W odnowionych w pierwszej kolejności budynkach zabytkowych, będą odbywały się próby, zostanie tam także przeniesiona administracja. W ramach inwestycji przewidziana jest także kompleksowa rewitalizacja terenu zieleni, stworzenie ogrodu sztuk.

Równolegle z trwającą budową, instytucja kultury m.st. Warszawy, prowadzić będzie, z uwzględnieniem celów Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, działalność koncertową i edukacyjną kierowaną do warszawiaków, a w szczególności do mieszkańców Pragi, której celem będzie wzmacnianie relacji społecznych.

Koncepcja architektoniczna
W 2009 roku Miasto st. Warszawa zakupiło nieruchomość przy ul. Grochowskiej 272 dla Orkiestry w celu zapewnienia przestrzeni umożliwiającej budowę sali koncertowej na 1800 miejsc oraz siedziby dla Orkiestry.

Kolejnym krokiem było ogłoszenie międzynarodowego, dwuetapowego konkursu architektonicznego, na który wpłynęło 138 prac, spośród których Jury wyłoniło 10 prac do drugiego etapu. Konkurs rozstrzygnięto w 2010 roku. Jury jednogłośnie wybrało koncepcję architektoniczną, autorstwa Atelier Thomas Pucher z Graz (Austria). – W swych decyzjach Jury kierowało się zarówno ustalonymi w Regulaminie Konkursu kryteriami wyboru prac, jak i szerokim rozumieniem jego celu. Jury doszło do przekonania, że walory nadesłanych prac należy rozpatrywać nie tylko w kontekście stosunkowo wąsko pojętej potrzeby wzniesienia obiektu – sali koncertowej Orkiestry, ale także w sensie potrzeby wykreowania miejsca w przestrzeni publicznej miasta.

Eckhard Kahle, jeden z członków jury, ceniony na świecie fizyk i akustyk, tak opisywał zwycięską koncepcję: – To fascynujący i bardzo mocny projekt. Łącząc sale w typie shoe box i surround Thomas Pucher uzyskał salę koncertową, jakiej nie spotka się nigdzie indziej (…). Z każdego miejsca na widowni będzie można usłyszeć dźwięk o naprawdę wysokiej jakości. Najbardziej fascynującym elementem projektu jest rama, która nie tworzy jedynie przestrzeni tajemniczego ogrodu, ale chroni teren Sinfonii Varsovii przed hałaśliwym otoczeniem miasta.

Z kolei architekt Rudy Ricciotti (Francja, członek Jury) tak komentował znaczenie ramy okalającej teren przy Grochowskiej 272: – Wyobraźmy sobie, jak można wykorzystać tę ramę. Przecież może to być doskonała płaszczyzna projekcyjna, na której można wyświetlać transmisje z koncertów. To pozwoli włączyć w przeżycie artystyczne wszystkich ludzi mijających właśnie teren Sinfonii Varsovii. A jeżeli nawet nie od razu włączyć, to ich zachęcić. Ten projekt proponuje nowatorskie doświadczenie architektoniczne, nigdy dotąd niespotykane w innych miastach. Byłbym szczęśliwy, gdyby podobny pomysł został kiedyś zrealizowany w Paryżu.

Od 2010 roku Orkiestra Sinfonia Varsovia, w oczekiwaniu na zabezpieczenie środków finansowych potrzebnych do rozpoczęcia inwestycji, obok działalności koncertowej poza swoją siedzibą, prowadziła intensywne działania koncertowe, edukacyjne, warsztatowe i wystawiennicze w wymagających remontu przestrzeniach przy Grochowskiej 272. – Naszą obecność w tej uboższej w instytucje kultury części Warszawy traktujemy nie tylko jako rewitalizację murów, ale i rewitalizację tutejszej społeczności. Wierzymy, że muzyka jest świetnym narzędziem do budowania wspólnoty. Chcemy pozyskać zaufanie lokalnych mieszkańców, naszej przyszłej publiczności, zainteresować ich sztuką, a nawet włączyć w jej tworzenie – komentuje Janusz Marynowski, Dyrektor Orkiestry Sinfonia Varsovia.

Do dnia dzisiejszego, Orkiestra zorganizowała w swojej siedzibie ponad tysiąc wydarzeń, w których uczestniczyło prawie 90 tysięcy słuchaczy. – W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy cykl 11 Recitali Chopinowskich, podczas których wystąpiło 23 pianistów, uczestników XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, w tym laureat II nagrody, Kanadyjczyk Charles Richard-Hamelin. Chcieliśmy umożliwić mieszkańcom prawobrzeżnej Warszawy włączenie się w to wspaniałe święto muzyki. Jak zwykle publiczność nas nie zawiodła! I była to publiczność z całej Warszawy – dodaje Janusz Marynowski.

Orkiestra Sinfonia Varsovia to czołowa polska orkiestra, ambasador kultury polskiej na całym świecie. Powstała z inicjatywy Waldemara Dąbrowskiego, Franciszka Wybrańczyka i ser Yehudi Menuhina w 1984 roku, w oparciu o Polską Orkiestrą Kameralną. Przez lata koncertowała w najlepszych salach koncertowych świata, z legendarnymi solistami i dyrygentami, jednocześnie pozostając orkiestrą bez swojej siedziby w Warszawie. Od 2008 roku Sinfonia Varsovia jest instytucją kultury m.st. Warszawy.


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.