Ryzykowny rajd motocyklem po Warszawie. Wszystko po to, by ratować życie

Warszawa, 15 lip­ca 2015 rok. Godziny szczy­tu. Motocykl na sygna­le w zawrot­nym tem­pie prze­dzie­ra się przez kolej­ne kor­ki głów­nych arte­rii w sto­li­cy. Wszystko po to, by dotrzeć z krwią na czas i ura­to­wać komuś życie.

Kierowca dobrze zna topo­gra­fię Warszawy i z zim­ną krwią wymi­ja w zawrot­nym tem­pie kolej­ne samo­cho­dy. Od momen­tu wyjaz­du z krwią do jej dostar­cze­nia mija oko­ło 11 minut. Obejrzyjcie i zobacz­cie, jak stre­su­ją­ca i odpo­wie­dzial­na to praca.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.