Remont kluczowej ulicy w Ursusie. Pięć linii na objazdach, wprowadzone autobusy zastępcze

W cza­sie najbliższego week­endu, 14–15 październi­ka, zamknię­ty zostanie prze­jazd ulicą Cier­licką. Auto­busy pojadą trasa­mi objaz­dowy­mi, a pasażerowie będą mogli sko­rzys­tać z dwóch linii zastępczych.

Fot. ZTM / Warsza­wa w Pigułce

Zamknię­cie związane jest z pra­ca­mi prowad­zony­mi przez PKP PLK przy mod­ern­iza­cji linii kole­jowej.

Uli­ca Cier­lic­ka zostanie zamknię­ta od uli­cy Lal­ki do T. Koś­ciusz­ki. Z tego powodu zmienią się trasy linii 177, 187, 517N35 i N85. Uru­chomione zostaną lin­ie zastępcze Z-7 i Z17. Auto­busy będą jeźdz­iły trasa­mi:

177: P + R AL. KRAKOWSKA – … – Bohaterów Warsza­wy – Koś­ciusz­ki – Dzieci Warsza­wy – Pocz­ty Gdańskiej – al. 4 Czer­w­ca 1989 r. – Trak­torzys­tów –  Szamo­ty – Posag 7 Panien – Gierdziejew­skiego – Warsza­wska – Keni­ga – Orląt Lwows­kich – URSUS-NIEDŹWIADEK

187: STEGNY – … – Ryżowa – al. 4 Czer­w­ca 1989 r – Trak­torzys­tów – Woj­ciechowskiego — … — URSUS-NIEDŹWIADEK

517: WITEBSKA – … – Ryżowa – al. 4 Czer­w­ca 1989 r – Trak­torzys­tów – Jagiełły — … — URSUS-NIEDŹWIADEK

N38: CENTRUM – … – Kom­panii Kor­dian (powrót: Sosnkowskiego – Koś­ciusz­ki – Spisa­ka) – Regul­s­ka – PKP URSUS

N85: CENTRUM – … – Chroś­ci­ck­iego – al. 4 Czer­w­ca 1989 r. – Trak­torzys­tów – Władysława Jagiełły – … – OS. STASZICA

Lin­ie zastępcze pojadą:

Z-7: URSUS-NIEDŹWIADEK – Orląt Lwows­kich – Keni­ga – Warsza­wska – Jagiełły – Trak­torzys­tów – al. 4 Czer­w­ca 1989 r. – Pocz­ty Gdańskiej – Dzieci Warsza­wy – Sko­roszews­ka – SKOROSZE;

Z17: PKP URSUS – Regul­s­ka – Spisa­ka – Kom­panii Kor­dian – Puża­ka – Sławka – Dzieci Warsza­wy – Ryżowa – Kleszc­zowa – Al. Jero­zolim­skie – Grzy­mały-Sokołowskiego – Kopińs­ka — Gró­jec­ka – Al. Jero­zolim­skie – Brac­ka – PL. TRZECH KRZYŻY.

Auto­busy linii 177 będą zatrzymy­wały się na przys­tankach URSUS-RATUSZ 07 i 08 bez koniecznoś­ci syg­nal­i­zowa­nia takiej potrze­by kierow­cy.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.