Remont kluczowej ulicy w Ursusie. Pięć linii na objazdach, wprowadzone autobusy zastępcze

W cza­sie naj­bliż­sze­go week­en­du, 14–15 paź­dzier­ni­ka, zamknię­ty zosta­nie prze­jazd uli­cą Cierlicką. Autobusy poja­dą tra­sa­mi objaz­do­wy­mi, a pasa­że­ro­wie będą mogli sko­rzy­stać z dwóch linii zastępczych.

Fot. ZTM / Warszawa w Pigułce

Zamknięcie zwią­za­ne jest z pra­ca­mi pro­wa­dzo­ny­mi przez PKP PLK przy moder­ni­za­cji linii kolejowej.

Ulica Cierlicka zosta­nie zamknię­ta od uli­cy Lalki do T. Kościuszki. Z tego powo­du zmie­nią się tra­sy linii 177, 187, 517N35 i N85. Uruchomione zosta­ną linie zastęp­cze Z-7 i Z17. Autobusy będą jeź­dzi­ły trasami:

177: P + R AL. KRAKOWSKA – … – Bohaterów Warszawy – Kościuszki – Dzieci Warszawy – Poczty Gdańskiej – al. 4 Czerwca 1989 r. – Traktorzystów – Szamoty – Posag 7 Panien – Gierdziejewskiego – Warszawska – Keniga – Orląt Lwowskich – URSUS-NIEDŹWIADEK

187: STEGNY – … – Ryżowa – al. 4 Czerwca 1989 r – Traktorzystów – Wojciechowskiego – … – URSUS-NIEDŹWIADEK

517: WITEBSKA – … – Ryżowa – al. 4 Czerwca 1989 r – Traktorzystów – Jagiełły – … – URSUS-NIEDŹWIADEK

N38: CENTRUM – … – Kompanii Kordian (powrót: Sosnkowskiego – Kościuszki – Spisaka) – Regulska – PKP URSUS

N85: CENTRUM – … – Chrościckiego – al. 4 Czerwca 1989 r. – Traktorzystów – Władysława Jagiełły – … – OS. STASZICA

Linie zastęp­cze pojadą:

Z-7: URSUS-NIEDŹWIADEK – Orląt Lwowskich – Keniga – Warszawska – Jagiełły – Traktorzystów – al. 4 Czerwca 1989 r. – Poczty Gdańskiej – Dzieci Warszawy – Skoroszewska – SKOROSZE;

Z17: PKP URSUS – Regulska – Spisaka – Kompanii Kordian – Pużaka – Sławka – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Kleszczowa – Al. Jerozolimskie – Grzymały-Sokołowskiego – Kopińska – Grójecka – Al. Jerozolimskie – Bracka – PL. TRZECH KRZYŻY.

Autobusy linii 177 będą zatrzy­my­wa­ły się na przy­stan­kach URSUS-RATUSZ 07 i 08 bez koniecz­no­ści sygna­li­zo­wa­nia takiej potrze­by kierowcy.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.