Rocznica przeniesienia stolicy do Warszawy: jest jeden fakt o którym na pewno nie słyszeliście!

Zygmunt III Waza przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Niewielu warszawiaków wie jednak o tym, ze stolicą Warszawa stała się już wcześniej!

Warszawa w XVIII wieku na obrazie Bernarda Bellotto

Za przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy uznaje się 18 marca. Wtedy to cały dwór i Zygmunt III Waza przeniósł się do naszego miasta.

Jako pierwszy przeniósł jednak dwór i wszystkie instytucje centralne i urzędy do Warszawy Zygmunt August już we wrześniu 1568 roku. Konstytucja sejmu lubelskiego ustalona rok później określiła Warszawę, jako miasto w którym zwołuje się Sejm.

Po śmierci Zygmunt Augusta w 1572 roku Henryk Walezy przeniósł wszystko na swoje stare miejsce, do Krakowa.

Zmieniło się to dopiero 18 marca 1596 roku. Zadecydowały względy praktyczne. Jako, że 422 lata temu nie wymyślono jeszcze ani samochodu ani też samolotu, do Litwy znacznie szybciej można było dostać się z Warszawy. Zygmunt III Waza ponownie przeniósł więc cały dwór, instytucje centralne i urzędy do Warszawy.

Ktoś może napisać, ze formalnie uznano Warszawę stolicą właśnie wtedy. Nic bardziej mylnego! Kraków pozostał wtedy oficjalną stolicą w której koronowano kolejnych władców. Wyjątkiem byli tylko Stanisław Leszczyński i Stanisław August Poniatowski. Warszawę nazywano „Miastem Rezydencjonalnym Jego Królewskiej Mości”.

W latach 1807-1815 Warszawa była stolicą Księstwa Warszawskiego. Formalnie Warszawa stała się stolicą Polski dopiero w 1952 roku, kiedy podpisano nową konstytucję PRL.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]