Rotmistrz Witold Pilecki – historia bohatera

Obchodzimy dziś Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Z tego powodu przypominamy sylwetkę niezwykłą, symbol wielkiego heroizmu i miłości do Ojczyzny. Człowieka, którego nie było w stanie złamać nic, a który poniósł za wierność wolnej Polsce cenę najwyższą.

Warszawa, 1948-03-03. Proces przed Wojskowym S¹dem Rejonowym w Warszawie tzw. grupy Witolda ? Witolda Pileckiego i jego towarzyszy: Marii Szel¹gowskiej, Tadeusza P³u¿añskiego, Ryszarda Jamontta-Krzywickiego, Maksymiliana Kauckiego, Witolda Ró¿yckiego, Makarego Sieradzkiego i Jerzego Nowakowskiego. Pilecki, ¿o³nierz Armii Krajowej, który po uwiezieniu w Oœwiêcimiu, w obozie utworzy³ siatkê konspiracyjn¹ Pañstwa Podziemnego - zosta³ oskar¿ony o wspó³pracê z wywiadem obcego mocarstwa oraz wspó³pracê z II Korpusem. G³ównego oskar¿onego sk³ad sêdziowski pod przewodnictwem pp³k. Jana Hryckowiana skaza³ na karê œmierci, wyrok wykonano. Nz. Pilecki sk³ada zeznania. uu PAP Warsaw, March 3, 1948. The distruict Military Court in Warsaw held a lawsuit against Witold Pilecki and his colleagues, namely Maria Szelagowska, Tadeusz Pluzanski, Ryszard Jamontta-Krzywicki, Maksymilian Kaucki, Witold Rozycki, Makary Sieradzki and Jerzy Nowakowski. Pilecki, Home Army (AK) soldier who formed a Polish underground state clandestine network in Auschwitz Nazi death camp was accused of cooperation with the intelligence service of a foreign power and cooperation with the 2nd Corp. Judges chaired by Lt. Colonel Jan Hryckowian sentenced the main defendant to death. The punishment was meted out. Pictured: Pilecki testifies. uu PAP

Warszawa, 1948-03-03. Proces przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie

Witold Pilecki, ps. „Witold”, „Druh”. Urodził się 13 maja 1901 w Ołońcu, został zamordowany 25 maja 1948 w Warszawie. Był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego, współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, żołnierzem Armii Krajowej, więźniem i organizatorem ruchu oporu w KL Auschwitz. Został stracony w 1948. Unieważnienie wyroku nastąpiło dopiero w 1990. W 2006 otrzymał Order Orła Białego, a w 2013 został awansowany do stopnia pułkownika.

Proces:

3 marca 1948 przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął się proces „grupy Witolda”. W ramach procesu rotmistrz Pilecki został oskarżony o:

*zorganizowanie na terenie Polski sieci wywiadowczej na rzecz gen. Andersa;
*przygotowywanie zbrojnego zamachu na grupę dygnitarzy MBP tzw. likwidacja „mózgów MBP” – Raport Brzeszczota;
*przyjęcie korzyści majątkowej od osób działających w interesie obcego rządu;
*zorganizowanie trzech składów broni oraz nielegalne posiadanie broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych;
*brak rejestracji w Rejonowej Komendzie Uzupełnień;
*posługiwanie się fałszywymi dokumentami na nazwisko Jezierski Roman i Pilecki Witold.
Witolda Pileckiego oskarżono z art. 7, art. 13 § 1 i 2 w związku z art.1 § 2, art. 6 art. 4 § 1 dekretu z 13 czerwca 1946 r. oraz art. 117 § 1 i 2 Kodeksu Karnego WP, również z art. 187 Kodeksu Karnego.

Rotmistrz odrzucił zarzut o przygotowywanie zamachu. Działalność wywiadowczą zakwalifikował jako działalność informacyjną na rzecz II Korpusu, za którego oficera nadal się uważał. Do pozostałych zarzutów przyznał się.

15 marca 1948 rotmistrz Pilecki został skazany na karę śmierci. Wyrok został wykonany 25 maja w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej, poprzez strzał w tył głowy tzw „metodą katyńską”. Wyrok wykonał Piotr Śmietański zwany „Katem z Mokotowa”.

Witold_Pilecki_-_protokol_z_egzekucji_(execution_certificate_signed_by_Smietanski)_1948

Protokół z egzekucji

Witold Pilecki pozostawił żonę, córkę i syna. W 2012 roku po ekshumacjach i badaniach jednoznacznie ustalono, że został pochowany w Kwaterze na Łączce. Tam w masowych grobach potajemnie chowano ofiary UB, by pamięć w Polsce po nich nie przetrwała.

Warto dodać i podkreślić: mimo wyroku śmierci, funkcjonariusze UB nadal katowali rotmistrza. Miał połamane kości, oba obojczyki, żebra, kręgi szyjne oraz wyrwane paznokcie.


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c