Rów Natoliński zanieczyszczony! Kontrola ujawnia nieprawidłowości

Straż Miejska m.st. Warszawy informuje, że w związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi zanieczyszczenia wód Rowu Natolińskiego, stanowiącego dopływ Jeziora Powsinkowskiego i podejrzeniem odprowadzania niezgodnie z przyjętymi normami wód z odwodnień wykopów znajdujących się na terenie pobliskiej budowy, funkcjonariusze z Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy przeprowadzili kontrolę wspomnianego terenu.

O ujawnionych nieprawidłowościach Straż Miejska m. st. Warszawy w dniu 01.06.2016 r. powiadomiła Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie i poinformowała o wynikach przeprowadzonej kontroli. Straż miejska w skierowanym piśmie wniosła o przeprowadzenie, na podstawie art. 84 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, kontroli przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego przez inwestora przedmiotowej budowy.

Dodatkowo, w związku z naruszeniem przedmiotowych unormowań, Straż Miejska m.st. Warszawy,  po zakończeniu czynności wyjaśniających, zastosuje wobec kierownictwa budowy środki przewidziane w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń  (Dz. U. z 1971 Nr 12 poz. 114. z późn. zm.).

Rów Natoliński oraz przyległy do niego teren został objęty nadzorem funkcjonariuszy z Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m. st. Warszawy.


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c