Rynek pracy w Warszawie – infografika i dane

Stuktura zatrudnienia

Wg GUS przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2015 r. wyniosło 961,8 tys. osób i było o 4,6 tys. osób, tj. o 0,5% niższe niż w styczniu 2015 r. oraz o 8,3 tys. osób, tj. o 0,9% wyższe niż w lutym 2014 r.

W końcu lutego 2015 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 49581 osób, była o 425 osób, tj. o 0,8% mniejsza niż w końcu stycznia 2015 r. i o 6507 osób, tj. o 11,6% mniejsza niż w analogicznym okresie 2014 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2015 r. wyniosło 5299,02 zł i było o 3,2% wyższe w stosunku do stycznia 2015 r. i o 4,3% wyższe
niż w analogicznym okresie 2014 r. W porównaniu ze styczniem 2015 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 12,1%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 4,5%), administrowanie i działalność wspierająca (o 4,0%), obsługa rynku nieruchomości (o 2,3%), przemysł (o 2,2%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 1,8%). Spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 5,3%), budownictwo (o 3,0%), transport i gospodarka magazynowa (o 1,0%), pozostała działalność usługowa (o 0,5%).

W stosunku do lutego 2014 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 9,2%), zakwaterowanie i gastronomia
(o 8,3%), administrowanie i działalność wspierająca (o 7,7%), obsługa rynku nieruchomości (o 5,7%), informacja i komunikacja (o 5,4%), pozostała działalność usługowa (o 4,8%), transport i gospodarka magazynowa (o 3,7%), przemysł (o 0,8%), budownictwo (o 0,5%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 0,4%). Spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcji działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 0,3%).

Dla tych, którzy nie lubią czytać, prezentujemy infografiki. Dane w nich zawarte są – najprościej mówiąc – w pigułce 🙂

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie Brutto


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.