Rząd likwiduje świadczenie. Pieniądze będzie dostawać tylko jedna grupa osób

Na początku nowego roku, dokładnie z dniem 1 stycznia 2024, weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym. Ustawa ta, wprowadzająca nowe świadczenie z budżetu państwa dla osób z niepełnosprawnościami, przyniosła ze sobą również istotne zmiany w zakresie specjalnego zasiłku opiekuńczego, który był przyznawany od roku 2013.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zmiana przepisów oznacza, że artykuł 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych, który regulował zasady przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego, został uchylony. Nie oznacza to jednak, że świadczenie to zniknęło całkowicie. Zgodnie z przepisami przejściowymi, prawa nabyte do specjalnego zasiłku opiekuńczego zachowują swoją moc. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie podkreśla, że ochrona ta dotyczy również opiekunów, którzy na starych zasadach, obowiązujących do końca 2023 roku, uzyskali prawo do świadczeń opiekuńczych.

Specjalny zasiłek opiekuńczy, który wynosił 620 złotych miesięcznie, przysługuje tym, którzy na podstawie obowiązków alimentacyjnych lub jako małżonkowie, zrezygnowali z pracy zarobkowej dla sprawowania stałej opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie to jest także dostępne, jeśli dochód na osobę w rodzinie opiekuna i osoby niepełnosprawnej nie przekracza 764 zł netto, co jest ustalane na podstawie dochodów z roku poprzedniego.

Mimo zmian prawnych, istotne jest, by obecni i przyszli beneficjenci świadczeń opiekuńczych dokładnie zapoznali się z nowymi regulacjami oraz warunkami, na jakich mogą korzystać z pomocy państwa. Nowa ustawa o świadczeniu wspierającym otwiera drogę dla nowych form wsparcia, jednocześnie gwarantując, że osoby, które już nabyły prawa do pewnych świadczeń, nie zostaną bez nich.

Warto również zaznaczyć, że nowe przepisy podkreślają zaangażowanie państwa w pomoc osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, co jest szczególnie ważne w kontekście dynamicznych zmian demograficznych i społecznych. Pomimo wygaszania pewnych form wsparcia, państwo wydaje się kierować ku zapewnieniu bardziej celowanych i adekwatnych do potrzeb środków pomocowych.

Niezależny portal Warszawa w Pigułce. Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]