Samochód wpadł do rzeki. Strażacy nie wiedzą czy ktoś jest w środku

W rze­ce Rządza, obok dro­gi pro­wa­dzą­cej ze Starego Kraszewa na Wolę Rasztowską odkry­to samo­chód oso­bo­wy. Na ratu­nek uda­ła się straż pożar­na z pobli­skie­go Wołomina.

Fot. Google Maps

W akcji bie­rze udział pogo­to­wie, straż pożar­na i poli­cja. Płetwonurkowie spraw­dza­ją czy w środ­ku pojaz­du ktoś się znaj­du­je. Na razie nie infor­ma­cji o poszkodowanych.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.