Sejm zniósł obowiązek szkolny dla sześciolatków

Zniesiono obowiązek szkolny dla 6-latków i przedszkolny dla 5-latków za pomocą nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Obowiązek szkolny będzie dotyczył dopiero 7-latków, które uprzednio muszą przejść przygotowanie przedszkolne lub uzyskać pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

fot. Pixabay

fot. Pixabay

Za przyjęciem było 269 posłów, 156 było przeciw, 17 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja trafi następnie do Senatu. Zgodnie z nowymi zasadami zamiast obowiązku przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich wprowadzone zostaje prawo tychże dzieci do wychowania przedszkolnego. Utrzymano także prawo do wychowania przedszkolnego dzieci czteroletnich.

Sześciolatki nadal będą mogły iść do szkoły pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli takowego mieć nie będą potrzebna będzie zgoda poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Niezależny portal Warszawa w Pigułce. Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]