Senat przyjął ustawę bez poprawek. Będziemy płacić więcej?

Senat przyjął – bez poprawek – rządowy projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Projekt daje samorządom możliwość zwiększenia mandatów za parkowanie bez biletu i aż 3-krotnego podniesienia opłaty za parkowanie w centrach większych miast. Zobowiązuje je także do przeznaczenia 65 proc. wpływów z opłat parkingowych na transport publiczny.

Fot. Pixabay

Ustawę o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw, Sejm uchwalił na początku lipca.

Nowe przepisy umożliwiają miastom, które mają powyżej 100 tys. mieszkańców, tworzenie tzw. „śródmiejskich stref płatnego parkowania”. Takich aglomeracji – jak wyliczyło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w którym powstał projekt nowelizacji – jest 39. W strefach samorządy będą miały większą swobodę kształtowania opłat za parkowanie.

Obecnie, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, stawka za pierwszą godzinę nie może przekroczyć 0,15 proc. płacy minimalnej, czyli 3,15 zł. Jednak przy tak niskich stawkach samorządom trudno znaleźć partnerów prywatnych do budowy parkingów wielopoziomowych, w tym podziemnych. Nie wspominając już o tym, że nie wymuszają one rotacji aut na miejscach parkingowych w centrach miast, a temu przecież strefy płatnego parkowania miały służyć.

Znowelizowana ustawa o PPP zakłada, że cena za pierwszą godzinę może wzrosnąć – w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców – aż trzykrotnie, do 9,45 zł. Samorząd będzie też mógł zwiększyć mandaty za parkowanie bez biletu. Obecnie kara wynosi 50 zł, natomiast ustawa umożliwia podniesienie jej do wysokości 10 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli do 210 zł. W zwykłych strefach płatnego parkowania maksymalna stawka wyniesie 0,15 proc. płacy minimalnej, a więc 3,15 zł.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w informacji prasowej podkreśla, że samorządy „mogą”, ale nie „muszą” podnosić stawek. Co więcej, podwyżkę należy poprzedzić analizami rotacji parkujących aut, dowodzącymi, że różnicowanie stawek parkingowych w mieście jest zasadne.

Ustawa zobowiązuje też samorządy do przekazania 65 proc. środków za parkowanie na transport publiczny, czyli tramwaje, autobusy, trolejbusy oraz na rozwój terenów zielonych. Ma to ograniczyć zanieczyszczenia powietrza w miastach i stały się one „bardziej przyjazne”.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.