Setki tysięcy osób wezwanych do wojska. „Sytuacja bardzo poważna”

Polskie siły zbrojne sięgają po mocne środki. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w 2024 roku na ćwiczenia wojskowe może zostać wezwanych nawet 200 tysięcy osób. Decyzja ta ma na celu nie tylko zwiększenie liczebności armii, ale także rozwój jej zdolności operacyjnych.

Fot. Warszawa w Pigułce / Shutterstock

Wezwania na ćwiczenia mogą spodziewać się przede wszystkim osoby wykonujące zawody szczególnie przydatne w służbie wojskowej. Na liście znaleźli się między innymi kucharze, lekarze, kierowcy kategorii C i D, spawacze, informatycy oraz tłumacze. Taki dobór specjalistów ma pomóc w wzmocnieniu różnych aspektów działalności armii.

Powołani na ćwiczenia będą mieli prawo do bezpłatnego urlopu na czas ich trwania oraz do uposażenia zasadniczego, którego wysokość zależy od zajmowanego stanowiska i stopnia wojskowego. Dzienne stawki wynagrodzenia wahają się od 130 zł dla szeregowego do 615 zł dla generała. Dodatkowo, powoływani mogą liczyć na świadczenie rekompensujące, sięgające 1/22 ich całkowitego miesięcznego wynagrodzenia brutto, ale nie więcej niż 1/22 2,5-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z roku poprzedzającego ćwiczenia.

Jak podkreślił minister Kosiniak-Kamysz, głównym powodem podjęcia takich kroków jest nieprzewidywalność działań Rosji oraz niestabilna sytuacja na Ukrainie. Polska musi być gotowa na każdą ewentualność, a masowe powołania do wojska mają być jednym z elementów budowania tej gotowości. – Musimy być gotowi na każdą ewentualność. Sytuacja na Ukrainie jest bardzo poważna, a Rosja jest nieprzewidywalna w swoich działaniach – mówił szef MON.

Równolegle trwają prace nad ustawą o obronie cywilnej, która ma na celu wzmocnienie całościowej struktury obronnej kraju. Szczegóły tego projektu nie są jeszcze znane, ale można się spodziewać, że będzie on ściśle powiązany z planami rozbudowy sił zbrojnych.

Masowe powołania będą miały też konsekwencje dla rynku pracy i gospodarki. Czasowa nieobecność tak wielu pracowników może wpłynąć na funkcjonowanie wielu firm i instytucji. Szczególnie dotkliwe może to być dla branż, w których powołani do wojska specjaliści są trudni do zastąpienia. Osoby powołane na ćwiczenia wojskowe mają prawo do bezpłatnego urlopu na czas trwania ćwiczeń. Przysługuje im również uposażenie zasadnicze, które zależy od zajmowanego stanowiska służbowego i stopnia wojskowego. Kwoty dzienne wynagrodzenia są następujące:

Ponadto, osoby powołane na ćwiczenia mogą otrzymać świadczenie rekompensujące, które wynosi 1/22 całkowitego miesięcznego wynagrodzenia brutto, ale nie więcej niż 1/22 2,5-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującym w roku poprzedzającym ćwiczenia. Stawkę dzienną mnoży się przez liczbę dni trwania ćwiczeń.

Zapowiedź masowych powołań do wojska w 2024 roku to znak, że Polska szykuje się na trudne czasy. Rosnące napięcia międzynarodowe i nieprzewidywalność niektórych aktorów na arenie globalnej zmuszają nasz kraj do wzmacniania swojego potencjału obronnego.

Plany zakupów wojskowych na 2024 rok

Poseł PSL-TD Radosław Lubczyk pytał o plany zakupów wojskowych na 2024 rok oraz o ich zabezpieczenie finansowe i logistyczne. Na pytania odpowiadał Paweł Bejda, który przedstawił szczegóły dotyczące zawartych umów oraz przyszłych inwestycji.

Paweł Bejda poinformował, że od 13 grudnia 2023 roku zawarto kilkanaście umów o wieloletniej wartości ponad 30 miliardów złotych. W ciągu pierwszego miesiąca rządów obecnej koalicji rządowej podpisano 8 umów o łącznej wartości 19 miliardów złotych, z czego aż 18 miliardów złotych trafi do polskich zakładów zbrojeniowych, w tym Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) oraz innych podmiotów zbrojeniowych.

W bieżącym roku Ministerstwo Obrony Narodowej planuje podpisanie ponad 150 umów na zakup różnorodnego sprzętu wojskowego. Wiceszef MON podkreślił, że priorytetem będą programy dotyczące systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej, wojsk pancernych, wojsk rakietowych i artylerii, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej.

Główne wysiłki są skierowane na pozyskiwanie nowoczesnego sprzętu wojskowego, który spełnia wymagania współczesnego i przyszłego pola walki. Inwestycje te mają na celu zwiększenie zdolności operacyjnych polskiej armii i wzmocnienie obronności kraju w obliczu rosnących zagrożeń.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]