Stacja Marymont zamknięta! Metro jeździ w dwóch pętlach. Wprowadzono komunikację zastępczą [OGROMNE UTRUDNIENIA]

Na stacji Mary­mont w pociągu znaleziono bagaż. Na miejs­cu pracu­je polic­ja dokonu­jąc zabez­pieczenia pirotech­nicznego. Wys­tępu­ją ogromne utrud­nienia w ruchu. 

Fot. Wikia

Z przy­czyn tech­nicznych zamknię­ta została stac­ja MARYMONT. Pocią­gi metra kur­su­ją na trasie skró­conej: MŁOCINY — SŁODOWIEC i PL.WILSONA-KABATY. Na wyłąc­zonym odcinku uru­chomiono komu­nikację zastępczą .

Za utrud­nienia przeprasza­my.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.