Stołeczne WOPR zorganizowało godzinę “W” na plaży w Łebie. Zobaczcie niezwykłe nagranie [WIDEO]

Stołeczne WOPR poma­ga obec­nie zapewnić bez­pieczeńst­wo turys­tom w Łebie. Ratown­i­cy wpadli na pomysł zor­ga­ni­zowa­nia tam obchodów godziny “W” i odd­a­nia hoł­du Pow­stań­com.

 

Samochód WOPR pod­jechał z mega­fon­a­mi. Przez głośnik ozna­jmiono, że dokład­nie 73 lata temu wybuchł jeden z najwięk­szych zry­wów wol­noś­ciowych w Polsce, czyli Pow­stanie Warsza­wskie. Za kil­ka dodatkowych chwil na plaży pojaw­ił się biało-czer­wony dym, a pamięć Pow­sta­nia i jego uczest­ników uczc­zono min­utą ciszy.

Wszyscy byli wzruszeni i stali na baczność. Za inic­jaty­wę podz­iękowano oklaska­mi.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.