Stołeczny Konserwator Zabytków w tarapatach. „Rażące naruszenie przepisów”

Przesłany nam komunikat jest podsumowaniem postępowania ws. Willi Granzowa. Decyzję stołecznego konserwatora o pozwoleniu na rozbiórkę unieważniła Magdalena Gawin, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

By Mikiapole3 - http://warszawa.wikia.com/wiki/Plik:Willa_Granzowa_2010_(1).JPG, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17688749

By Mikiapole3 – http://warszawa.wikia.com/wiki/Plik:Willa_Granzowa_2010_(1).JPG, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17688749

„Rażące naruszenie art.36 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 pkt 2 i 3 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przepis art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi, że prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga pozwolenia organu ochrony zabytków pierwszej instancji (wojewódzkiego bądź realizującego jego kompetencje samorządowego konserwatora zabytków) – głosi przesłany nam przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego komunikat.

Piotr Brabander zezwolił na odgruzowanie i usunięcie elementów willi, które groziły zawaleniem. Dodatkowo miały być wykonane nowe fundamenty, stropy i schody. Zamiast tego na plac wjechał ciężki sprzęt i willa zamieniła się w kupę gruzu. Jak informuje Stołeczna „Gazeta” z budynku pozostała tylko działka i napis: „Wynajmę ten plac 3300 mkw.”.

Minister uchyliła decyzję Stołecznego Konserwatora, a Generalny Konserwator Zabytków zlecił już kontrolę:

„Generalny Konserwator Zabytków zobowiązał ponadto Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do przeprowadzenia kontroli u Stołecznego Konserwatora Zabytków. Jej tematem jest m.in. sprawa realizacji robót budowlanych przy Willi Granzowa”.

Pomimo kontroli ostateczna ocena działalności należeć będzie do Hanny Gronkiewicz-Waltz:

„Ocena działań Stołecznego Konserwatora Zabytków, w świetle powyższej decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, należy do Prezydenta m.st. Warszawy z upoważnienia którego została wydana unieważniona decyzja, a także do Wojewody Mazowieckiego jako organu ochrony zabytków, który w drodze porozumienia administracyjnego przekazał swoje uprawnienia do wydawania decyzji z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, m.st. Warszawie”.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]