Straż graniczna interweniowała na Okęciu. Dotykał stewardess w miejscach intymnych, był agresywny i obrażał pasażerów

W towarzystwie funkcjonariuszy z Grupy Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie opuścili pokład samolotu dwaj młodzi mężczyźni (26 i 27 lat). Zachowanie obydwu podróżnych odbiegało od ogólnie przyjętych norm.

Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymali zgłoszenie o niewłaściwie zachowujących się pasażerach po przylocie samolotu z Brukseli. Mężczyźni nie wykonywali poleceń załogi samolotu, używali słów obraźliwych w stosunku do innych pasażerów. Ponadto 26-latek zachowywał się agresywnie i naruszał przestrzeń intymną stewardess.

Obydwaj pasażerowie dobrowolnie opuścili pokład samolotu i udali się z funkcjonariuszami do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej w celu kontynuowania dalszych czynności. Starszy z nich został ukarany mandatem karnym kredytowanym, po czym został zwolniony i opuścił pomieszczenia służbowe Straży Granicznej. Młodszy po przybyciu na miejsce zaczął zachowywać się agresywnie, nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i usiłował opuścić pomieszczenia. Dlatego zostały wobec niego użyte środki przymusu bezpośredniego w postaci chwytów obezwładniających oraz kajdanek. Od mężczyzny była wyczuwalna woń alkoholu, dlatego został poddany badaniu na jego zawartość w wydychanym powietrzu. Po potwierdzeniu upojenia alkoholowego awanturujący się podróżny został przekazany pracownikom Straży Miejskiej w celu umieszczenia w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych. Za takie postępowanie grozi mu kara grzywny.

Od początku bieżącego roku funkcjonariusze z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej podjęli przeszło 80 interwencji w celu zapewnienia bezpieczeństwa na pokładzie statków powietrznych. Na podstawie art. 210 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze przeszło 70 osób ukarano grzywną w postaci mandatu karnego. Wobec 4 skierowano do sądów wnioski o ukaranie w związku z naruszeniem podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 04 września 2012 r.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]