Strażak zgubił dokumenty na akcji! Pomożecie je odnaleźć?

Wczoraj oko­ło 11.00 będąc na akcji, jeden ze stra­ża­ków zgu­bił port­fel. Jak sam mówi w środ­ku nie znaj­do­wa­ło się dużo pie­nię­dzy. Bardziej zale­ży mu na doku­men­tach bez któ­rych pra­ca w stra­ży będzie utrudniona.

Fot. Facebook

„Witam wszyst­kich! Dziś ok.11 na akcji ratow­ni­czej w Jesówce pod Piasecznem na uli­cy Dzikich Gęsi oko­ło nume­ru 50 przy opusz­cza­niu wozu wypadł mi port­fel nie było tam wie­le stra­żac­kich oszczęd­no­ści lecz doku­men­ty któ­re są mi bar­dzo potrzeb­ne a ich ponow­ne wyro­bie­nie będzie bar­dzo kło­po­tli­we. Proszę o roze­sła­nie tego postu dalej wiem że szan­se na zna­le­zie­nie sa nikłe w ten spo­sób ale z góry dzię­ki za wszel­kie info”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.