Strażnicy miejscy pomogli bezdomnej kobiecie. 57-latka trafiła do szpitala

Strażnicy miej­scy patro­lu­ją­cy w sobot­nie przed­po­łu­dnie Pragę Północ, w trak­cie kon­tro­li oko­li­cy dzia­łek let­ni­sko­wych przy ul. Kijowskiej usły­sze­li woła­nie o pomoc dobie­ga­ją­ce z opusz­czo­nej alta­ny. Po wej­ściu do środ­ka zasta­li tam leżą­cą na pro­wi­zo­rycz­nym lego­wi­sku wycień­czo­ną kobietę

fott. Pixabay

fot. Pixabay

Wzywająca pomo­cy 57-lat­ka poin­for­mo­wa­ła straż­ni­ków, że jest bar­dzo głod­na i spra­gnio­na. Strażnicy poda­li jej wodę i wezwa­li na miej­sce karet­kę pogo­to­wia, któ­ra zabra­ła kobie­tę do szpitala.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.