Surowy zakaz i kary w całym Mazowszu. 1 października zaczną od Warszawy

Z dniem pierwszego października, mieszkańcy Warszawy będą zmuszeni do przestrzegania nowo ustanowionej regulacji, która uniemożliwia wykorzystanie węgla w kominkach i piecach. Ten najnowszy dokument legislacyjny zostaje wprowadzony jako część rewizji uchwały antysmogowej na obszarze Mazowsza, zainicjowanej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Zakaz w Warszawie

Nowe zarządzenia, mające na zamiar zapobieganie zjawisku smogu, obejmują nie wyłącznie strefę Warszawy, lecz także będą wprowadzone w okolicznych powiatach, chociaż nie przed rokiem 2028. Obostrzenia te będą miały także wpływ na paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem węgla.

W międzyczasie, administracja miejska w Warszawie zwraca uwagę, że występują pewne wyłączenia. Będzie można używać instalacji zgodnych z kryteriami tzw. ekoprojektu, które zostały uruchomione przed 1 czerwca 2022 roku, a także instalacji klasy piątej, które zaczęły funkcjonować przed 10 listopada 2017 roku. Właściciele takich systemów będą uprawnieni do użytkowania węgla aż do czasu ich całkowitego wycofania z eksploatacji.

Pomóc może program „Czyste powietrze”

W świetle wdrażania nowych standardów, spora część mieszkańców może doświadczać niepewności związanej z wyzwaniami finansowymi oraz organizacyjnymi związanymi z zastępowaniem przestarzałych systemów ogrzewania. Na szczęście, władze przewidziały pomocowe narzędzia, które ułatwiają przejście na bardziej zielone źródła energii.

Posiadacze nieruchomości mogą składać wnioski o wsparcie finansowe dostępne w ramach ogólnokrajowego programu „Czyste Powietrze”. Ta akcja, monitorowana w stolicy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawia możliwości finansowego wsparcia dla projektów mających na celu zastąpienie starych pieców nowymi, ekologicznymi systemami grzewczymi. Dodatkowo, program przedstawia finansowe pomoc dla przedsięwzięć związanych z instalacją centralnego ogrzewania, systemów do podgrzewania wody, systemów wentylacyjnych, mikroinstalacji fotowoltaicznych, a także działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, co obejmuje także termoizolację mieszkań oraz modernizację stolarki okiennej i drzwiowej.

Niezależny portal Warszawa w Pigułce. Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]