Sztućce z kości słoniowej z internetowej aukcji trafiły do komendy

Źródło: KSP

Źródło: KSP

Policjanci z zespołu do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, otrzymali informację, że na jednym z portali internetowych mieszkaniec  powiatu zaoferował do sprzedaży sztućce częściowo wykonane z kości słoniowej, co jest sprzeczne z Ustawą o Ochronie Przyrody. Przekazana do otwockich mundurowych informacja pochodziła z policyjnego stanowiska Komendy Stołecznej w Warszawie, zajmującego się sprawami związanymi z przestępczością wymierzoną w środowisko naturalne, ochronę gatunków zagrożonych i wpisanych w tzw. „Konwencję Waszyngtońską”.

Otwoccy policjanci szybko dotarli do internetowego oferenta. Sztućce z kości słoniowej zostały zabezpieczone, natomiast 45- letni mieszkaniec powiatu otwockiego najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu usłyszy zarzuty z art. 128 Ustawy o Ochronie Przyrody.

Policjanci ponownie apelują i przestrzegają przed próbami łamania Ustawy. Poniżej zamieszczamy pełen tekst wymienionego artykułu prawnego z Ustawy o Ochronie Przyrody.

Art. 128. Kto:

1) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom albo bez świadectwa fitosanitarnego przewozi przez granicę państwa rośliny lub zwierzęta, o których mowa w art. 61 ust. 1, a także ich rozpoznawalne części i produkty pochodne,

2) narusza przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące ochrony gatunków dziko żyjących zwierząt i roślin w zakresie regulacji obrotu nimi poprzez:
a) nieprzedkładanie zgłoszenia importowego,
b) używanie okazów określonych gatunków w innym celu niż wskazany w zezwoleniu importowym,
c) korzystanie w sposób nieuprawniony ze zwolnień od nakazów przy dokonywaniu obrotu sztucznie rozmnożonymi
roślinami,
d) oferowanie zbycia lub nabycia, nabywanie lub pozyskiwanie, używanie lub wystawianie publicznie w celach
zarobkowych, zbywanie, przetrzymywanie lub przewożenie w celu zbycia okazów określonych gatunków roślin
lub zwierząt,
e) używanie zezwolenia albo świadectwa dla okazu innego niż ten, dla którego było ono wydane,
f) składanie wniosku o wydanie zezwolenia importowego, eksportowego, reeksportowego, lub świadectwa bez
poinformowania o wcześniejszym odrzuceniu wniosku

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Źródło: KSP


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.