Trzy miesiące temu remont ulicy Kobielskiej został przerwany. Robotnicy pozostawili po sobie tylko barierki i niedokończoną robotę. Mieszkańcy są rozgoryczeni: „Pierwsza ekipa zarobiła na odwaleniu fuszerki Druga zarobi