Budżet partycypacyjny to pewna pula pieniędzy, oddana do dyspozycji mieszkańców. Ci zbierają podpisy i wtedy jest szansa na przychylenie się do wniosków. Jednym z pomysłów było powołanie dzielnicowych oddziałów