Legenda o Złotej Kaczce nierozerwalnie łączy się z Zamkiem Ostrogskich. Budynek przyjął nazwę od księcia Janusza Ostrogskiego, kasztelana krakowskiego. Był on posiadaczem tych ziem od końca XVI w.