Bez poważnych incydentów, ale sporo interwencji. Od wczoraj straż miejska interweniowała kilkaset razy w rejonie cmentarzy w związku z prowadzeniem handlu w miejscach do tego niewyznaczonych, nieprawidłowym parkowaniem,