Od jutra będziemy pracować wyłącznie na siebie. Corocznie, przez Centrum im. Adama Smitha wyznaczana jest data od której zaczynamy płacić na siebie, a nie na państwo. Co to oznacza