Dzisiaj późnym popołudniem, na dawnym Instytucie Weterynaryjnym SGGW, a obecnie nowej siedzibie Sinfonia Varsovia rozwieszono portret Stalina, a obok niego sierp i młot oraz swastykę. Jak się dowiedzieliśmy to