W ubiegłym roku podczas prac konserwatorskich w kościele św. Anny został znaleziony obraz bł. Władysława z Gielniowa, patrona Warszawy, namalowany w początkach XVIII w. Potem odnaleziono także srebrną