Zgodnie z przyjętą ustawą 1 stycznia 2016 r. straże miejskie i gminne tracą uprawienie w zakresie kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących. Wszystkie maszty fotoradarowe straż miejska wyłączyła i