Gmach Audytoryjny znajduje się na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Rewitalizacja ma polegać na remoncie wnętrz budynku i jego elewacji, a także dostosowaniu