Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy znalazł raport dotyczący możliwości przeprowadzenia tramwaju na Gocław. Autor pisze w nim, że przeprowadzenie linii przez ogródki działkowe stwarza możliwości dalszej ich zabudowy.