Przed Pałacem prezydenckim spotkali się przedstawicie środowiska LGBT. Uczestnicy ubrali się w stroje plażowe i marynarki. To odpowiedź na słowa Andrzeja Dudy prezydenta elekta, który powiedział: „Nie wyobrażam sobie,