Sprawa księdza Lemańskiego jest jak niekończąca się opowieść. Kuria nakłada kolejne kary, a duchowny składa rekurs do coraz wyższej instancji. A wiadomo, że czym wyższa instancja tym rozpatrywanie