Ulica Śwaitowida ma być przebudowana. Do 2018 roku ma mieć po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Wcześniej ZTM zapowiadał, że będą to trzy pasy, ale zrezygnowano z